Hankintalain ”Korjaussarja II” etenee

Hankintalakia uudistetaan jo toista kertaa tämän hallituskauden aikana. Hankintalain ns. ensimmäinen korjaussarja tuli voimaan heinäkuussa 2021. Nyt käsittelyssä olevalla korjaussarja II:lla (HE 115/2022 vp) ehdotetaan muutoksia hankintalakiin, erityisalojen hankintalakiin sekä rikosrekisterilakiin.  Ehdotetut muutokset koskevat sekä kansallisia että EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja. Hankintojen vastuullisuuden edistäminen jatkuu, millä tarkoitetaan ennen kaikkea ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioimista hankinnoissa.

Hallitusohjelmassa on asetettu yhdeksi tavoitteeksi kehittää hankintalakia niin, että se ohjaisi hankintayksiköitä huomioimaan kokonaistaloudellisen edullisuuden kriteereinä ensisijaisesti hinta-laatusuhteen ja kokonaiskustannukset. Tavoitteena on, että pelkkää hankintahintaa käytettäisiin tarjousten valintaperusteena vain rajatusti.  Muutosten on tarkoitus astua voimaan vuoden 2023 alusta. Tutustu PTCS:n asiantuntijan laatimaan koosteeseen keskeisimmistä muutoksista.

Lisätietoja

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top