Hankintalain korjaussarja astui voimaan

Lakiin julkisista hankinnoista tuli muutoksia heinäkuun alussa 2021.

Muutokset ovat pääosin teknisiä korjauksia tai täydennyksiä, joilla muun muassa suodaan hankintayksiköille laajemmat oikeudet saada tietoja yrityksistä. Tällä pyritään muun muassa parantamaan hankintayksiköiden tiedonsaantioikeutta tarjoajien sekä näiden alihankkijoiden soveltuvuuden täyttymisestä ja näin edistämään harmaan talouden torjuntaa julkisissa hankinnoissa.

Lisäksi laajennetaan hankintojen kilpailutusjärjestelmän HILMAn käyttöä sekä mahdollisuuksia saada hankintoja koskevaa tilastotietoa.  Yrittäjien kannattaa olla muutoksista tietoisia; näkyväksi ne tulevat tarjouspyyntöjen lisääntyvinä vaatimuksina.

Tutustu tästä hankintalain keskeisimpiin muutoksiin ja täsmennyksiin yrittäjien kannalta. Linkki johtaa toiselle sivustolle.

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top