Hankintalain EU-kynnysarvot muuttuivat

EU-kynnysarvoihin tehtävät muutokset johtuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) GPA-sopimuksesta (Government Procurement Agreement). Komissio tarkistaa EU-kynnysarvot vastaamaan GPA-sopimusta kerran kahdessa vuodessa.

Komissio on nostanut sovellettavia kynnysarvoja. Tavaroiden ja palveluiden kynnysarvo nousee valtion keskushallintaviranomaisilla 140 000 eurosta 143 000 euroon. Muiden hankintaviranomaisten, esimerkiksi kunnat ja hyvinvointialueet, kynnysarvo nousee 215 000 eurosta 221 000 euroon. Rakennusurakoiden ja käyttöoikeussopimusten kynnysarvot nousevat 5 382 000 eurosta 5 538 000 euroon. Erityisalojen hankintalain soveltamisalassa olevien tavara- ja palveluhankintojen kynnysarvo nousee 431 000 eurosta 443 000 euroon. Myös erityisaloilla rakennusurakoiden sekä käyttöoikeussopimusten kynnysarvot nousevat 5 382 000 eurosta 5 538 000 euroon.

Uudet EU-kynnysarvot ovat voimassa vuoden 2024 alusta.

Hankinta-asioissa asiantuntijasi on:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top