Hankintalain EU-kynnysarvot muuttuivat vuoden alussa

EU-kynnysarvoihin tehtävät muutokset johtuvat Maailman kauppajärjestön (WTO) GPA-sopimuksesta (Government Procurement Agreement). Komissio tarkistaa EU-kynnysarvot vastaamaan GPA-sopimusta kerran kahdessa vuodessa. Viimeisin muutos kynnysarvoissa tapahtui tarkistuksessa 1.1.2022.

Komissio on nostanut sovellettavia kynnysarvoja maltillisesti. Esimerkiksi tavaroiden ja palveluiden kynnysarvo nousee valtion keskushallintaviranomaisilla 139 000 eurosta 140 000 euroon. Muiden hankintaviranomaisten, esimerkiksi kunnat ja seurakunnat, kynnysarvo nousee 214 000 eurosta 215 000 euroon. Rakennusurakoiden kynnysarvo nousee 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon. Erityisalojen mukaisten käyttöoikeussopimusten (palvelut ja käyttöoikeusurakat) kynnysarvo nousee 5 350 000 eurosta 5 382 000 euroon. Kaikki kynnysarvot ovat arvonlisäverottomia summia johtuen hankintojen ennakoitua arvoa koskevista säännöksistä. Kansallisiin kynnysarvoihin päivityksellä ei ole vaikutusta.

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top