Hankinta-Suomi -strategia ohjaa kohti vähähiilistä julkista rakentamista

Suomessa rakennetaan julkisin varoin noin seitsemällä miljardilla eurolla vuosittain.

Rakentamisen osuus kaikista julkisista hankinnoista on noin 30 %. Yhä tärkeämmiksi käyvien ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että rakennusten energiatehokkuuden lisäksi kiinnitetään huomiota niiden koko elinkaaren aikana syntyviin ympäristövaikutuksiin.

Tämä on oleellinen osa vähähiilistä julkista rakentamista. Rakennusmateriaalien valmistus, rakentamisen toimet työmaalla, rakennuksen käyttö, huollot, korjaukset sekä lopulta purkaminen, jätteenkäsittely ja kierrätys tuovat kaikki oman lisänsä rakennuksen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen.

Jo nyt hankintalaki mahdollistaa ympäristökriteerien käyttämisen julkisten hankintojen valintakriteerinä. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä.  Sitä edeltävät vapaaehtoiset suositukset, joiden avulla julkiset rakennushankkeet voidaan toteuttaa vähähiilisesti.

Hankintojen tueksi on laadittu kaksi opasta: Vähähiilisen rakentamisen hankintakriteerit (linkki pdf-tiedostoon) tukemaan hankintakriteerien määrittelyä ja Vihreä julkinen rakentaminen (linkki oppaaseen, pdf) tukemaan itse hankintaprosessia.

 

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top