Hallitusammattilainen yrityksen liiketoimintaa kehittämään

Kinnon Hallitusaamukahvien 7.6. aiheena oli Hallituspartnerit Kymenlaakso ry:n toiminnan esittely – tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja siitä, kuinka hallitustyöllä voidaan kehittää pk-yrityksen liiketoimintaa.

Vuonna 2015 Kymenlaaksoon perustettu hallituspartnerien verkosto vahvistaa alueensa elinkeinoelämän kilpailukykyä tukemalla pk-yritysten kasvua ja menestystä kehittämällä niiden hallitustyötä. Tämä tehdään muun muassa järjestämällä koulutusta ja välittämällä yritysten hallituksiin koulutettuja ja kokeneita elinkeinoelämän ammattilaisia. Vuonna 2021 toteutettiin 30 hallituspaikkaan liittyvää välitystehtävää. Kymenlaakson verkostossa on tällä hetkellä 37 henkilöjäsentä, valtakunnallisessa verkostossa on kaikkiaan 11 yhdistystä ja yli 1100 hallitusammattilaista.

”Kynnys hyödyntää hallitusammattilaisia on edelleen korkea pk-yrityksissä, kertoo Hallituspartnerit Kymenlaakson asiamies Jari Simola.

Tavoitteena onkin tehdä toimintaa tunnetuksi ja kertoa yrityksille ulkopuolisen hallitusjäsenen tuomista eduista yritystoiminnalle. Aamukahvilla toimitusjohtaja Markus Haapanen kertoi, kuinka ulkopuoliset hallituksen jäsenet ovat tuoneet uusia näkökulmia Kouvolan Putkityö Oy:n liiketoimintaan.

”Kun aloitin toimitusjohtajana vuonna 2008 perheyrityksessämme, oli ajatuksena saada ulkopuolisen näkemystä yrityksemme liiketoimintaan. Meillä on ollut ulkopuolinen hallituksen puheenjohtajana ja myös hallituksen jäsenenä. Olen ollut tyytyväinen siihen, miten he ovat kysymyksillään auttaneet kehittämään yritystämme”, toimitusjohtaja Haapanen kertoo tyytyväisenä.

”Siitäkin huolimatta, että välillä on ollut niska punaisena kokouksen jälkeen, kun on saanut listan asioista, joita on pitänyt selvittää seuraavaan kokoukseen”, Haapanen naurahtaa.

Kokemuksia pk-yrityksen hallitustyöskentelystä toimitusjohtajan silmin tilaisuuteen toi neljässä perheyrityksessä toimitusjohtajana ollut Hannu Vakkari.

”Hyvä hallitus on toimitusjohtajan tuki ja turva”, Vakkari sanoo.

Hänen mukaansa yrityksessä on hyvä ensin pohtia sitä, mikä on omistajan tahto. Jos nykymeno tyydyttää eikä kaivata muutosta, tarvetta aktiiviselle hallitukselle ei välttämättä ole. Tällöin riittää, että osakeyhtiölain edellytykset täyttyvät. Yrityksen omistajastrategian osalta olennaisia kysymyksiä ovat, siirretäänkö yritys seuraavalle sukupolvelle, onko tavoitteena arvon, liikevaihdon tai toiminnan kasvattaminen vai ”riskittömän” taloudellisen tuloksen maksimoiminen.

”Kymenlaakso tulee hieman jälkijunassa hallitusten hyödyntämisessä yritysten kehittäjinä. Myös pieni yritys voi tehostaa merkittävästi toimintaansa kaikilla osa-alueilla osaavan hallituksen tuella"", Vakkari painottaa.

Kun olet kiinnostunut kehittämään yrityksesi hallitustyötä, Tutustu Kymenlaakson Hallituspartnerien toimintaan  ja ole rohkeasti yhteyksissä Kymenlaakson Hallituspartnerien asiamieheen:

Jari Simola, Jakendos Oy, p. 041 4322170, jari.simola@jakendos.fi

 

Kuva Pirjo Vuorenpää:  Hallitustyön kehittäminen hallitusammattilaisten avulla -tilaisuus kiinnosti hyvin sekä yrittäjiä että yritysten kehittämistyössä toimivia.

Scroll to top