GoSmart&Excel BSR

GoSmart&Excel BSR –hanke tarjoaa pk-yrityksille Kymenlaaksolta kumppanihaun Itämeren maista innovaatipohjaista kansainvälistymistä varten ja voi olla hyödyksi silloin kun

• etsitään uutta teknologiaa yritysten tuotanto- tai palveluprosessin parantamiseksi;
• etsitään toimittaja, joka voi tarjoa parempilaatuisia tuotteita tai palveluita;
• yrityksellä on innovatiivinen tuote tai palvelu ja kansainvälistyminen kiinnostaa;
• yrityksellä on kiinnostus uusien tuotteiden tai palvelujen kehittämiseen yhdessä ulkomaan yritysten ja tutkimuslaitoksien kanssa;
• osallistuminen EU-rahoittamaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan (esim. Horizon Europe-ohjelman hankkeisiin) kiinnostaa ja on tarve etsiä kumppaneita muilta mailta yhteishankehakemusta varten; jne.

GoSmart BSR -hankkeen palvelu on pk-yrityksille maksuton. Palveluprosessi koostuu seuraavista askeleista:
1. Kun yrityksellä on kiinnostus hankkeen palveluihin, sovimme tapaamisesta;
2. Keskustelemme yritysten tarpeista ja analysoimme yritysten toimintaa yhdessä potentiaalisten innovaatioagendan löytämiseksi;
3. Keskustelun pohjalta muotoilemme yritysten yhteistyötarjouksen ja esittelemme sen hankkeen kumppaneille;
4. Hankkeen kumppanit etsivät sopivia partnereita käyttäen omia verkostojaan;
5. Jos sopivalta näyttävä kumppani löytyy, esittelemme sen yrityksille ja järjestämme yhteisen tapaamisen;
6. Jos molemmilla osapuolilla on kiinnostus yhteistyön aloittamiseen, selvittelemme rahoitusmahdollisuuksia yhteistyön tukemiseksi sekä Suomessa, että toisessa maassa.
7. Olemme lähellä, jos muuta tukea tarvitaan yhteistyön edistämiseksi.

Suomen lisäksi, GoSmart BSR -hankkeen partnerit tulevat Tanskasta, Saksasta, Puolasta, Ruotsista, Liettuasta, Latviasta ja Virosta. Jokaiselta partnerialueelta löytyvät innovointien välittäjät, joilla on hyvä tuntuma paikalliseen yrityskantaan, tutkimuslaitoksiin ja viranomaisiin. Innovointien välittäjät ohjaavat yritysten yhteistyötarjouksia alueelle ja alueelta.

 

Projektin nimi: Strengthening smart specialisation by fostering transnational cooperation and practical application of novel solutions for regions and SMEs
Nimen lyhenne: GoSmart&Excel BSR

Toteutusaika: 1.4.-31.12.2021
Rahoittajat: Itämeren alueen ohjelma 2014-2020    |   Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020

 

Yhteyshenkilösi on:

Scroll to top