Fenniarail on hyvällä kasvu-uralla

Liikennöinnin vuonna 2015 aloittanut Fenniarail Oy on ainoa suomalaisomisteinen yksityinen rautateiden tavaraliikennettä harjoittava yhtiö Suomessa.

Suurimpien asiakkaiden kuljetukset ovat raakapuukuljetuksia tehtaille Kaakkois-Suomessa ja sahatavara-asiakkaiden kuljetukset Pohjois-Suomesta Kouvolan kautta satamiin. Yhtiöllä on myös useita asiakkaita ja oma järjestelyveturi Kouvolassa. Palveluihin kuuluvat myös vaarallisten aineiden kuljetukset. Kouvolaan sijoittuminen oli toiminnan kannalta selkeä valinta.

Vapaita terminaalialueita on muualla Suomessa niukalti

”Rautatieliikenteen harjoittajan näkökulmasta Kouvolassa ovat jo olemassa kaikki ne fasiliteetit, joita me ja asiakkaamme voimme hyödyntää. Muualla Suomessa esimerkiksi vapaita terminaalialueita on erittäin niukalti, kun Kouvolassa sopivaa tilaa on aina onnistuttu järjestämään. Tämä on meille tärkeä keskuspaikka, suurin osa henkilöstöstämmekin asuu lähellä ja aloittaa työvuoronsa täältä. Itse asiassa meillä on suunnitelmissa keskittää muun muassa kalustotoimintoja entistä enemmän Kouvolaan”, kertoo Fenniarailin turvallisuuspäällikkö Juha Vuorinen.

 

Lokakuussa Fenniarailin toimitusjohtajaksi tullut Lauri Helke näkee yhtiön aseman vahvana:

”Meidän etunamme yksityisenä toimijana on ketteryys. Palvelemme suomalaisia teollisuusyrityksiä niiden kuljetustarpeissa ja suunnittelemme toiminnan asiakkaan tarpeiden mukaan. Markkina-alueenamme on koko Suomi. Tavoitteenamme on saavuttaa 10 prosentin markkinaosuus 2020-luvun kuluessa.”

 

Yhtiön tulo markkinoille seitsemän vuotta sitten näkyi alalla selkeästi, tuolloin syntyi aitoa kilpailua, mikä Vuorisen mukaan järkevöitti tavaraliikenteen hintatasoa rautateillä.

Yhteistyötä kilpailuasetelmasta huolimatta

”Haluan kuitenkin korostaa, että vaikka asiakkaista ja kuljetuksista käymmekin kovaa kilpailua, niin toisaalta muilla osa-alueilla, kuten turvallisuuden kehittämisessä, teemme hyvää ja tiivistä yhteistyötä kaikkien sidosryhmien kanssa. Yhteisenä tavoitteenamme on turvata rautatielogistiikan toimivuus Suomessa”, Juha Vuorinen sanoo.

Fenniarailin toiminnassa alkaa jälleen uusi vaihe, kun ensimmäinen sähköveturi otetaan käyttöön noin vuoden päästä, syksyllä 2023. Optiona on useampikin veturi, mutta maailmantilanne vaikuttaa missä aikataulussa muiden veturien hankinta etenee.

Muuttunut maailmantilanne - muuttuneet asiakastarpeet

”Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ovat varmasti kaikilla hyvin tiedossa. Fenniarailin osalta se tarkoitti liikenteen merkittävää uudelleenjärjestelyä vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita. Edellä mainitusta ketteryydestä kertoo se, että nämä järjestelyt toteutettiin käytännössä kesälomien aikana ja 1.8. aloitimme uudella liikennerakenteella. En voi olla korostamatta meidän erittäin sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilöstömme merkitystä tällaisten muutosten läpiviennissä”, Vuorinen toteaa.

”Etenemme asiakaslähtöisesti, ottaen harkittuja ja vakaita askeleita. Tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa koko kapasiteettimme on täydessä käytössä. Myös sähköveturin lisäkapasiteetti on jo varattu. Voidaan sanoa, että viimeisten vuosien aikana maailmaa, Suomea ja siinä samassa yhtiötäkin koetelleista kriiseistä huolimatta olemme edelleen hyvällä kasvu-uralla”, Helke kertoo.

Kuva Fenniarail:
Fenniarailin Dr18-dieselvetureissa on nykyaikaiset päästönormit täyttävät Caterpillarin moottorit. Yksikköä voidaan ajaa ohjaamosta tai mistä tahansa läheltä erillisellä radio-ohjainlaitteella.

Fenniarail Oy

Lisätietoa logistisista ratkaisuista Kouvolassa:

Sanna Kauppi

Kauppi Sanna

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
+358 20 615 7284
+358 40 531 5898
sanna.kauppi@kinno.fi

Miettinen Pasi

Toimitusjohtaja
+358 20 615 8814
+358 40 069 1221
pasi.miettinen@kinno.fi

Harri Mustonen

Mustonen Harri

Myyntipäällikkö
+358 20 615 4380
+358 40 672 2841
harri.mustonen@kinno.fi

Scroll to top