Eturyhmässä linjattiin tulevaa yhteistyötä

Syyskuun alussa Kouvola Innovationin toimitusjohtajaksi siirtyvä Kimmo Niemi on jo aloittanut tutustumisen Kouvolan elinkeinoasioihin ja tuleviin yhteistyötahoihin. Kouvolan yrittäjäyhdistysten, Kouvolan kaupungin ja Kinnon edustajista koostuvan Eturyhmän kanssa käydyissä keskusteluissa 26.8. hän sai hyvän tuntuman kaupungin ja yrittäjien yhteistyöhön.

"On etuoikeus saada tavata jo nyt yrittäjäkentän edustajia. Meillä oli hyvät ja antoisat keskustelut, nostimme myös esiin selkeitä asioita, joiden puitteissa yhteistyötä tullaan jatkamaan ja kehittämään. Pidän erittäin tärkeänä yhteydenpitoa yrittäjiin, sillä yrittäjien tarpeet ohjaavat Kinnon toiminnan fokusointia", Kimmo Niemi kertoi.

Myös Kouvolan Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Jari Liikkanen oli tyytyväinen keskustelujen antiin.

"Tuoreet näkemykset siitä, kuinka asioita hoidetaan ja organisoidaan, ovat aina tervetulleita. Kimmon taustan tuntien odotan positiivisin mielin tulevaa yhteistyötä", Jari Liikkanen totesi.

Scroll to top