Eskolanmäen liikuntahallin KVR-urakointi lähdössä kilpailutukseen

Kouvolan Tilapalvelut järjesti marraskuun alussa yhteistyössä Kinnon hankinta-asiamiehen kanssa markkinavuoropuhelutilaisuuden koskien Eskolanmäen liikuntahallin tulevaa KVR-urakointia. Käytyjen keskustelujen ja yrityksiltä saatujen palautteiden perusteella tarjouspyyntöä tarkennettiin ja päivitettiin. Viikolla 46 tarjouspyyntöasiakirjat lähtivät yrityksiin vielä kommentointikierrokselle. Hankintailmoitus julkaistaan Hilmassa lähipäivinä.

Hankinnassa tullaan valitsemaan KVR-urakoitsija, joka toimii pääurakoitsijana ja lain tarkoittamana päätoteuttajana. Rakennuskohde käsittää Eskolanmäen liikuntahalli -hankkeen suunnittelun, lupien hakemisen ja rakentamisen tarjouspyynnön/sopimuksen mukaisesti. Hankintamenetelmänä käytetään avointa kilpailutusta, jonka jälkeen käytävien neuvottelujen kautta päästään toteutukseen.

Kilpailutuksen kohteena olevalle kokonaisuudelle on asetettu kattohinta (4,37 M€).  Neuvotteluvaiheessa muun muassa sovitaan hankkeen sisällön yksityiskohdat, laaditaan pääpiirustustasoiset suunnitelmat, sovitaan hankkeen aikataulusta sekä KVR-urakan kiinteästä hinnasta, joka voi olla kattohintaa alhaisempi. Rakennuskohteen tulee olla valmis viimeistään vuoden 2025 elokuussa.

Lisätietoja:

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top