Erilaisten toimintakulttuurien kohtaamisesta

Blogi 6.6.2022

Kymenlaaksoon yritystoimijoiden ja elinvoiman kehittämisen tarpeisiin vastaavan Kouvolan Yrityspalvelutalon konseptia on kehitetty Kinnon siipien suojassa loppuvuodesta 2021 lähtien. Kohtaamisten kotipesä ja verkostoitumisalusta valmistunee vuoden 2022 lopussa.

Toteutuessaan Yrityspalvelutalo on elävä esimerkki siitä, mitä tuloksia voidaan saavuttaa, kun lisätään keskustelua ja sitä kautta ymmärrystä erilaisten toimintakulttuurien välillä.

Yrityspalvelutalon taustalla on erilaisia toimintakulttuureja, sillä osakkaissa on sekä kaupunkikonserniin kuuluva elinkeinoyhtiö, yhdistyksiä että yksityisiä yrittäjiä. Vuoropuhelussa on ajoittain ollut haasteita ymmärtää toisten toimintatapoja, byrokratiaa tai päätöksenteon ketteryyttä, halua tutkia yksityiskohtia tai maalata suuntaviivoja suurella skaalalla. Haasteista huolimatta keskustelu on jatkunut. Neuvottelupöytiin on palattu aina uudelleen, kun yhteinen innostus ja tahtotila on ollut vahva.

Sanotaan, että kulttuurien kohdatessa kaikissa osapuolissa tapahtuu muutoksia. Kohtaavien kulttuurien jäsenet oppivat toisiltaan muun muassa toistensa tapoja ja arvoja. Toivon tämän oppimisen jatkuvan, sillä se kertoo myös toisen kunnioittamisesta, että on valmis ottamaan jotain vastaan. Oppiminen on aina edellytys kehittymiselle. Toisen kunnioitus lisää ymmärrystä, joka puolestaan johtaa oppimiseen.

Kohtaaminen on tasavertainen suhde, jossa asiantuntijuus on kaikilla osapuolilla. Ketään ei voi pakottaa kohtaamiseen. Jokaisella osapuolella on yhtäläinen oikeus saada äänensä kuuluviin ja tulla kuulluksi. Miten näitä kohtaamisia voisi lisätä?

Yrityspalvelutalon yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on luoda turvallinen kohtaamisalusta ja luoda kohtaamisia eri toimijoiden välille, jotta keskinäinen ymmärrys kasvaisi ja yhteistyö lisääntyisi. Alueemme kehittäminen tulee nähdä yhteisenä missiona, jonka onnistuessa kaikki voittavat. Ja kun syntyy menestysyrityksiä, se ei ole keneltäkään pois, vaan yhteinen voitto!

Lisätietoja

Scroll to top