Kymenlaakson elintarvikesektorin potentiaaliselvitys

Hankkeen päätavoitteena on elintarvikealan koko arvoketjun ja ekosysteemin - alkutuotannosta kansainväliseen vientitoimintaan - mahdollisuuksien tunnistaminen ja suunnitelmallinen vahvistaminen.

Pitkällä aikavälillä tavoitellaan sektorin nostamista alueellisesti ja kansallisesti merkittäväksi klusteriksi, joka luo elinvoimaa ja uusia kasvun mahdollisuuksia alueen yrityksille ja maatalouteen.

Kouvola Innovationin yhteistyökumppaneita projektin toteuttamisessa ovat ProAgria, Xamk, Eduko ja LUT.

Projektin koko nimi: Kymenlaakson elintarvikesektorin potentiaaliselvitys
Toteutusaika: 1.2.2022-31.8.2023
Rahoitus: Kymenlaakson liitto. Hanke rahoitetaan osana EU:n covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

 

Yhteyshenkilösi on:

Turunen Aleksandra

Johtaja
Sijoittumispalvelu
+358 20 615 8140
+358 40 717 3868
aleksandra.turunen@kinno.fi

Scroll to top