Elintarvikesektorin kehittäminen

Elintarvikesektori on vahvassa kasvussa ollen Kouvolan toiseksi merkittävin teollisuudenala liikevaihdoltaan paperiteollisuuden jälkeen vuonna 2019. Kymenlaaksosta löytyy merkittävää elintarvikkeiden jalostusta ja alalla on edellytyksiä kasvaa edelleen. Kouvola on maatilojen määrältään Suomen suurin ja Kymenlaakso on vahvaa luomuviljan tuotantoaluetta.

Kymenlaakson elintarvikesektorin kehittämisprojektin tavoitteita ovat muun muassa elintarvikealan koko arvoketjun ja ekosysteemin – alkutuotannosta kansainväliseen vientitoimintaan – mahdollisuuksien tunnistaminen ja suunnitelmallinen vahvistaminen. Pitkällä aikavälillä tavoitellaan sektorin nostamista alueellisesti ja kansallisesti merkittäväksi klusteriksi, joka tuo elinvoimaa ja uusia kasvun mahdollisuuksia alueen yrityksille ja maatalouteen.

Osatavoitteita:

  • alueen elintarvikesektorin nykytilan (vahvuudet, mahdollisuudet, heikkoudet ja uhat) selvittäminen toimintaympäristöanalyysillä (PESTEL),
  • yritystoiminnan vähähiilisyyteen, elinkaariajatteluun ja digitaalisuuteen liittyvien pyrkimysten edistäminen (alustat, älykkäät teknologiat ja logistiikka),
  • toimijoiden keskinäisen yhteistyön ja kumppanuuden edistäminen, sekä
  • yhteisen toimintamallin työstäminen rakenteilla olevalle elintarvikeklusterille.

Yhteistyökumppaneita projektin toteuttamisessa ovat ProAgria, Xamk, Eduko ja LUT.

Projektin koko nimi: Kymenlaakson elintarvikesektorin potentiaaliselvitys
Toteutusaika: 1.2.2022-31.8.2023
Rahoitus: Kymenlaakson liitto. Hanke rahoitetaan osana EU:n covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (REACT-EU).

 

 

Yhteyshenkilösi on:

Turunen Aleksandra

Yhteyspäällikkö
Sijoittuminen, kansainvälistyminen
Elintarvikesektori
+358 20 615 8140
aleksandra.turunen@kinno.fi

Scroll to top