Elintarvikesektori luo verkostoja osaamisen kehittämiseen ja tuotekehittelyyn

Kymenlaakson elintarvikesektorin selvityshanke on edennyt hyvää vauhtia – nyt ollaan hankeaikataulun osalta jo lähes puolessa välissä! Seuraavassa ajankohtaiskatsaus siitä, mitä hankkeessa on jo tehty ja mitä tullaan vielä tekemään.

Pohjois-Kymenlaakson alueella on otettu yli 70 kontaktia toimialan yrityksiin, alkutuotantoon, yhdistyksiin, oppilaitoksiin ja yhteistyökumppaneihin. Yrityksiltä ja viljelijöiltä on saatu tärkeää tietoa niiden tämänhetkisestä tilanteesta ja kehittämistoiveista.  Haastattelujen lisäksi on tutustuttu muihin alueellisiin ja kansallisiin ajankohtaisiin selvityksiin ja tutkimuksiin. Etelä-Kymenlaakson osalta kartoitus on juuri alkamassa ja sinne jalkaudutaan marras-joulukuun aikana.

Kyselyjen ja keskusteluiden perusteella toimialaan vaikuttavat, samoin kuin muihinkin toimialoihin, muun muassa koronan jälkimainingit, Ukrainassa käytävä hyökkäyssota ja sen seurauksena raaka-aineiden ja polttoaineiden jyrkkä hinnannousu, saatavuusongelmat sekä inflaatio.

Paikallisesti on esiin noussut yritysten yhteisen verkoston puute. Tähän Kinno vastaa järjestämällä heti alkuvuodesta viljelijöille tarkoitetun luennon ja työpajan sekä myöhemmin keväällä elintarviketoimijoille tarkoitetun messutapahtuman. Verkostoitumista tarjoaa myös Kouvolan Hankintaseminaari 8.12., jossa on puheenvuoroja julkisista hankinnoista ja kilpailutuksista sekä mahdollisuus keskusteluihin hankinta-asiantuntijoiden kanssa.


Tuotekehitystä yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä

Lähes jokainen yritys on maininnut tuotekehityksen olevan haasteellista mutta välttämätöntä yrityksen kehittymisen kannalta. Hankkeessa on tätä asiaa lähdetty edistämään verkoston aikaansaamiseksi.

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoululla, Xamkilla, 2023 syksyllä alkava elintarviketekniikan insinöörikoulutus tarvitsee laboratorio- ja tuotekehitystiloja opiskelijoille opetuskäyttöön. Tavoitteena on, että he pääsisivät tekemään erilaisia kokeita ja testejä selvittääkseen esimerkiksi elintarvikkeiden säilymisen, kuivaamisen ja pakkaustapojen vaikutusta tuotteen laatuun ja makuun. Xamkilla ja yrityksillä on sama tarve tuotekehityksen suhteen, joten parhaillaan selvitetään, voisivatko tilat olla oppilaitoksen ja yritysten yhteiset.

”On hienoa, että Kouvolan oppilaitoksissa on tarjolla koko elintarvikesektorin koulutusmahdollisuus elintarviketyöntekijästä asiantuntijaan ja tutkijaan saakka, kun syksyllä 2024 alkaa LUT:n maisteriohjelma. Kouvolassa valmistuu työntekijöitä koko elintarvikesektorille, mikä tarjoaa loistavat mahdollisuudet tehdä yhteistyötä yritysten kanssa jo opiskelujen aikana”,  sanoo elintarvikehankkeen vetäjä Susanna Nurmilaukas.

Miten yrityksesi tuotekehitys ja laboratoriota vaativa näytteiden analysointi hoituvat? Elintarvikealan arvellaan muuttuvan paljon tulevaisuudessa. Haluatko tulla mukaan suunnitteilla olevaan, yrityksille ja oppilaitoksille tarkoitettuun laboratorio- ja tuotekehitystilaan? Yhteistyön avulla on mahdollisuus saada uusinta tutkimustietoa, käytännön apuja ja pysyä ajan hermolla.

Ole yhteydessä Kinnoon asian tiimoilta ja ilmoita mielenkiintosi liittyä mukaan verkostoon muiden jo mukana olevien yritysten tapaan!

Yhteistyökumppaneita projektin toteuttamisessa ovat ProAgria, Xamk, Eduko ja LUT.
Projektin koko nimi: Kymenlaakson elintarvikesektorin potentiaaliselvitys
Toteutusaika: 20.6.2022 - 19.6.2023
Rahoitus: Uudenmaan liitto. Hanke rahoitetaan osana EU:n covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Yhteyshenkilösi on:

Scroll to top