Veli Hyyryläinen

Rakennusten kierrätettävyys, kotimaisuus ja korkea laatu Elementit-E Oy:n valttina

Kouvolalainen Elementit-E Oy on Suomen johtava puurakentamiseen ja siirtokelpoisiin moduulirakennuksiin erikoistunut yritys.

Parhaillaan yrityksellä on tuotannossa seitsemän koulurakennushanketta muun muassa Porvooseen, Turkuun ja Lohjalle. Projektit tuovat työtä ja elinvoimaa Kouvolaan. Yritys on laajentanut myös Kaaville tuotantoaan.

”Tarvitsemme lisää rakennusmiehiä ja haemme myös yhtä vastaavaa työnjohtajaa”, rakennusneuvos Veli Hyyryläinen kertoo.

Kouvolan tehtaalla on valmistumassa 700m2 tehdaslaajennus, joka mahdollistaa tuotannon määrän kasvattamisen entisestään. Laajennus parantaa myös tehdasalueen sisäistä logistiikkaa ja tavoitteena on valmistaa tiloja entistäkin kustannustehokkaammin.

”Kouvolassa on ollut hienoa toimia yrittäjänä. Elementit-E yhtiölle ensi arvoisen tärkeää, että saatiin nämä nykyiset tilat käyttöön Kouvolan kaupungin myötävaikutuksella. Kouvolassa on myös herätty kehittämään kaupungin hankintoja ja siinä on ollut keskeistä hankinta-asiamiespalvelun käynnistäminen. Hankintojen osaaminen on tärkeää tilaajaorganisaatioille kuin myös tarjouksia tekeville yrityksille”, Hyyryläinen sanoo.

”Tiivis yhteistyö tilaajien ja tarjoajien välillä, kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys, hankintaosaamisen kehittäminen puolin ja toisin sekä jatkuva vuoropuhelu alueen yritysten ja julkisten hankkijoiden välillä on tärkeää”, sanoo hankinta-asiamies Marita Melkko, Kouvola Innovationista.

Teollinen rakentaminen mahdollistaa laadukkaan, turvallisen ja nopean rakentamisen

Suuri kysyntä johtuu paitsi laadukkaasta kotimaisesta tuotteesta myös Suomen vanhentuneesta opetusrakennusten rakennuskannasta. Monet suomalaisista kouluista ovat sodanjälkeiseltä jälleenrakentamisen ajalta, 1950-luvulta, joten ne alkavat olla taloteknisesti elinkaarensa päässä. Opetus- ympäristö vaatimukset ovat kehittyneet ja nyt on myös tarvetta uuden tyyppisille rakennuksille.

”Rakennuttaja-asiakkaiden eli kuntien tarpeet ovat nyt erilaiset mitä 50-luvulla. Nyt väkiluku ei kasva, lasten määrä on kaiken aikaa pienempi ja on taantuvia alueita. Rakennusten siirtokelpoisuus on tässä tilanteessa hyvä ominaisuus, kun rakennus voidaan siirtää muuttuneen tarpeen mukaan toiselle alueelle. Rakennusten kierrätettävyys ja ympäristönäkökulmat ovat nousseet entistäkin tärkeämmiksi valintakriteereiksi tämän päivän rakentamisessa”, Veli Hyyryläinen kertoo.

Teollinen rakentaminen mahdollistaa sen, että voidaan rakentaa entistäkin laadukkaampaa nopeammin ja turvallisemmin.

”Porvooseen tulevasta koulurakennuksesta teimme sopimuksen maaliskuun alussa, rakennus asennetaan paikalleen toukokuun alkupäivinä ja se luovutetaan käyttövalmiina asiakkaalle elokuun alussa”, Hyyryläinen kuvailee rakennusprojektin nopeutta.

Tuotannossa on huomioitu ympäristöasiat. Tehdas lämmitetään tuotannon sivuvirroista vapautuvalla puutähteellä eli lämmitys saavutetaan hiilineutraalisti. Tehtaan katolla on kaksi 40 kW:n aurinkovoimalaa, joilla tuotetaan paiväaikaan valaistuksen sähkö, sekä osa työkoneiden sähköstä.

Elementit-E Oy on toimittanut megamoduuleilla pian kymmenen vuoden ajan. Yrityksen päätuotteita ovat julkisen sektorin tilat, kuten koulut ja päiväkodit, palvelu- ja hoiva-asunnot sekä toimitilat. Rakennukset tehdään pääosin puusta ja tilaelementit ovat muuntojoustavia sekä siirtokelpoisia - näin rakennetaan parempaa tulevaisuutta. Kun rakennus on lisäksi teknisesti 100 % kierrätettävä, niin tällä pienennetään rakentamisen hiilijalanjälkeä merkittävästi.

elementit.fi

Lisätietoja

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top