Cloudian Tarjouspalvelu.fi-portaali uudistui – muutoksia pienhankintojen julkaisuun

Julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuvien tarjoajien käyttämä Tarjouspalvelu.fi-portaali on uudistunut.  Uudistuksen myötä muutoksia on tullut myös pienhankintojen julkaisuun. Pienhankintapalvelu.fi suljetaan lopullisesti käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä. Hanki-Tarjouspalvelun ja Pienhankintapalvelun Vahtipalvelut poistuivat käytöstä 27.9.2022.  Hankintayksiköt ovat voineet julkaista 23.8.2022 alkaen pienhankintoja uuteen Tarjouspalveluun. Uudistuneessa Tarjouspalvelussa kaikki tarjouspyynnöt on koottu samaan portaaliin.  Palvelun ydintoiminnot ja käyttäjätunnukset säilyvät muutoksesta huolimatta ennallaan. Vanha Tarjouspalvelu jatkaa toissijaisena portaalina alkuvuoteen 2023 saakka, jonka aikana tarjouspyyntöihin voi vastata sekä uudessa että vanhassa Tarjouspalvelussa. Kuvalliset käyttöohjeet löytyvät Cloudian tukiportaalista.

Uudistuksen pääasiallisena tarkoituksena on vastata käyttäjien esittämiin parannusehdotuksiin mm. hakutoimintojen ja käyttäjähallinnan osalta. Lisäksi portaalin visuaalinen ilme on yhdenmukaistettu samanlaiseksi kuin muutkin Cloudia palvelut.

 

Lisätietoja

Marita Melkko

Melkko Marita

Hankinta-asiamies
Julkiset hankinnat
+358 20 615 5039
+358 40 489 9299
marita.melkko@kinno.fi

Scroll to top