CircPro

CircProssa tavoitteena on lisätä kiertotaloushankintoihin liittyvää tietotaitoa.

Kiertotaloushankinnasta (Circular Procurement) on kyse esimerkiksi silloin kun hankitaan uusiomateriaalista valmistettuja tuotteita tai hankintoihin sisällytetään materiaalien kiertoa ja kierrätettävyyden tehostamista tukevia kriteereitä. Tuotteiden sijasta voidaan hankkia myös palvelua, jossa palveluntuottaja sitoutuu huollon ja varaosien toimittamiseen sopimuskaudella sekä huolehtii asianmukaisesta loppukäyttöön saattamisesta (product-service system).

Hankkeessa myötävaikutetaan valikoituihin poliittisiin ohjauskeinoihin – Kymenlaakson osalta Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategiaan (RIS3), jotta kiertotaloushankinnat tulisivat osaksi alueellisia strategisia tavoitteita.

Kymenlaakson sidosryhmään kuuluu toimijoita useasta eri organisaatiosta ympäri maakuntaa. Mukana on julkisia hankkijoita, tavaroiden ja palveluiden toimittajia sekä julkisten hankintojen strategisesta kehittämisestä vastaavia tahoja.

Ulkomaiset projektipartnerit:

Ministry of Environment and Spatial Planning, Regional Government of Andalusia (Espanja)

Piemonte Region & University of Turin (Italia)

Region of East Macedonia and Thrace (Kreikka)

Alentejo Coordination and Regional Development Commission (Portugal)

Bulgarian Association of Recycling (Bulgaria)

Development Agency IGRA (Kroatia)

Lithunian Innovation Centre (Liettua)

Stockholm Environment Institute Tallinn Centre (Viro)

Municipality of Elverum (Norja)

 

Projektin kesto: 1. vaihe 1.6.2018–31.5.2021, 2. vaihe 1.6.2021–31.5.2023
Rahoitusohjelma: Interreg Europe – ERDF
Pääpartneri: Kouvola Innovation Oy

Projektin verkkosivut täällä.

Tutustu oppaaseen: Kiertotaloushankintojen lyhyt oppimäärä. Opas hankintojen suunnitteluun ja toteutukseen. Huom. Julkaisu ei täytä saavutettavuusvaatimuksia.

 

CircPro-projektin rahoittajalogo

Lisätietoa

Scroll to top