Bio- ja kiertotalous Kymenlaakson menestystekijä

BLOGI 7.10.2021: Kymenlaakson vahva bio- ja kiertotaloustoiminta tarjoaa tukevan perustan alueen uusille menestystarinoille. Tämän sai huomata syyskuun lopussa BUT-hankkeessa järjestämässämme kansainvälisessä ”Bioeconomy – Made in Kymenlaakso, Finland” webinaarissa. Tilaisuus hyväksyttiin myös tutkitun tiedon teemavuoden 2021 tapahtumaksi sekä Sitran WCEF-sivutapahtumaksi.

Kymenlaakson perinteisen tukijalan, metsäteollisuuden, nykyisistä ja tulevaisuuden suunnitelmista kuultiin UPM Kymin, Stora Enso Sunilan ja MM Kotkamillsin puheenvuoroissa. Jokaisessa esityksessä nousi hienosti esille, kuinka alueen isot metsäteollisuustoimijat panostavat jokapäiväisessä toiminnassaan vastuullisuuteen ja kestävämmän tulevaisuuden luomiseen. UPM Kymi on hieno esimerkki modernista tehdasintegraatista, jossa sivuvirrat hyödynnetään mahdollisimman kestävästi kiertotalousperiaatteiden mukaisesti. Stora Enson Sunilan tehtaalla kehitetään uusia ratkaisuja akkuteollisuuden kasvavaan raaka-ainetarpeeseen. Tehtaan pilot-laitoksessa tuotetaan puusta huippukuivaa ligniiniä ensimmäisenä maailmassa. MM Kotkamills on puolestaan kehittänyt ratkaisuja muovisten kertakäyttötuotteiden aiheuttamaan jäteongelmaan. Jo markkinoilla olevista tuotteista tunnetuimpana täysin muoviton kahvikuppi.

Panostuksia tarvitaan TKI-toimintaan ja vahvaan yhteistyöhön

Isojen alueen veturiyritysten lisäksi tärkeässä roolissa tulevaisuutta rakentaessa ovat myös pienemmät toimijat, panostus alueen TKI-työhön ja sujuva yhteistyö eri toimijoiden välillä. Alueelliset toimijat, Elementit-E ja Kymenlaakson Jäte, nostivat esityksissään esille kiertotalouden huomioimisen yritysten toiminnassa ja investoinneissa. Jätteen määrää pyritään vähentämään ja sivuvirroille kehitetään kestävämpiä hyödyntämistapoja. Usein se myös tarkoittaa uusia investointeja, joita molemmat ovat oman toiminnan kehittämiseksi viimevuosina tehneet. Nykyisistä bio- ja kiertotalouteen liittyvistä tutkimus- ja kehityshankkeista saatiin erinomaisia esimerkkejä LUT-yliopiston, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun puheenvuoroissa. TKI-panostukset niin yrityksissä kuin korkeakouluissa on ensiarvoisen tärkeitä alueen kilpailukyvyn kannalta. Viime vuosina Kymenlaaksoon kohdistuneet TKI-rahoitukset ovat olleet muihin alueisiin verrattuna harmillisen alhaisella tasolla. Toivottavasti tilanteeseen saadaan lähivuosina muutosta mm. perustetun Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen avulla.

Kymenlaakson sijainti ja logistiset mahdollisuudet tarjoaa hyvät puitteet monenlaiselle toiminnalle. Hyvänä esimerkkinä logistiikan tärkeydestä toimi Myllykoski bioetanoli Oy:n/Redeve Oy:n esitys Myllykoskelle suunnitteilla olevasta bioetanolitehtaasta sekä Voikkaan yritysalueen mahdollisuuksista. Kansainvälisten kumppanien puheenvuoroissa, Environment Institute Tallinn Centre (Viro) ja The Centre of Expertise Biobased Economy (Alankomaat), nousi yhteistyö ja verkostojen tärkeys kehityshankkeiden osalta erittäin tärkeänä esille. Laajan eri toimijoiden välisen yhteistyön tärkeys korostui myös Kouvola Innovationin esittelemässä Hyötyvirtakonseptissa ja käytännön tekemisessä.

Kymenlaakson vahvuudet esille

Ilahduttavaa jo webinaarin markkinointivaiheessa oli huomata, että Kymenlaakson biotalouteen keskittyvä webinaari selkeästi kiinnostaa ilmoittautumisten kivutessa yli sadan osallistujan. Ilmoittautuneissa oli mukana myös kattava joukko kansainvälisiä kuuntelijoita, joille saatiin aivan varmasti välitettyä positiivista kuvaa Kymenlaakson bio- ja kiertotaloudesta. Toivottavasti tilaisuus sytytti myös alkukipinän jollekin merkittävälle yhteiskehitystyölle eri toimijoiden välille. Suuret kiitokset vielä kaikille esiintyjille sekä tilaisuuden toteutuksessa mukana olleille.

Ensi vuonna vietetään Kymenlaakson metsäteollisuuden 150-vuotisjuhlaa. Ajat ovat muuttuneet teollistumisen käynnistymisestä paljon ja muutos on entistä nopeampaa. Vahvalla ja innovatiivisella bio- ja kiertotaloudella on entistä suurempi rooli hiilineutraalia tulevaisuutta luodessa ja Kymenlaakso tarjoaa otolliset olosuhteet uusien ratkaisujen syntymiseksi. Katso BUT-hankkeessa toteutettu tuore video: ”Kymenlaakso, bio- ja kiertotalouden edistäjä”:

 

 

Kari Laine

Laine Kari

Asiantuntija
Energia ja vetytalous
+358 20 615 9083
+358 40 179 7083
kari.laine@kinno.fi

Scroll to top