Ihmisiä keskustelemassa

Asiakkaat tyytyväisiä Kinnon palveluun

82 % asiakaspalautekyselyyn vastanneista suosittelisi Kinnon palveluja

Piirakkadiagrammi, jossa kuvattuna, missä tilanteissa asiakkaat ovat käyttäneet Kinnon palveluja. Helmikuussa toteutettuun kyselyyn vastanneista 14 % oli saanut Kinnolta yrityksen yleisneuvontaa, 14 % osallistunut markkinavuoropuheluihin ja 12 % saanut apua yrityksen kehittämiseen. Muita tilanteita, joissa Kinnon palveluja käytettiin, olivat muun muassa hankinta-asiamiehen palvelut sekä uusien toimitilojen etsimiseen ja vuokraamiseen liittyvät palvelut.
Kinnon palveluja käytetään eri tilanteissa

Kinnon yrityspalveluiden asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset kertovat hyvästä, asiakkaidemme tarpeeseen vastaavasta palvelusta. Helmikuussa toteutettuun kyselyyn vastanneista 14 % oli saanut Kinnolta yrityksen yleisneuvontaa, 14 % osallistunut markkinavuoropuheluihin ja 12 % saanut apua yrityksen kehittämiseen. Muita tilanteita, joissa Kinnon palveluja käytettiin, olivat muun muassa hankinta-asiamiehen palvelut sekä uusien toimitilojen etsimiseen ja vuokraamiseen liittyvät palvelut.

Asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

Asteikolla yhdestä viiteen Kinnon asiakastyytyväisyys on 4,2. 82 % kyselyyn vastanneista suosittelisi Kinnon palveluita ystävilleen tai kollegoilleen todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti.

Avoimessa palautteessa Kinnon palvelua kehuttiin asiantuntevaksi, ystävälliseksi ja kattavaksi. Yrityspalvelujen asiantuntijoilta asiakkaat ovat saaneet muun muassa yrityksen laajentamiseen liittyviä faktoja ja apua riskien kartoitukseen. Kinnon roolia markkinavuoropuheluiden järjestämisessä ihmeteltiin, mutta hankinta-asiamiehen palvelua kiiteltiin muutoin monipuolisesti.

Palveluista viestimiseen panostetaan

Palvelupalautteen perusteella Kinnolta kaivataan entistäkin aktiivisempaa roolia yrittäjien suuntaan. Palveluista toivotaan enemmän tietoa, ja henkilökohtaisia tapaamisia toivotaan useammin. Näihin asioihin tulemme panostamaan tämän vuoden aikana.

Kinnon tehtävänä on huolehtia Kouvolan alueen yritysten toimintaedellytyksistä ja kasvusta kaupungin ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Tätä tehtävää toteutamme tänäkin vuonna tavoitteellisesti niin, että asiakkaamme saavat toiminnastamme parhaan mahdollisen hyödyn.

 

Kysely toteutettiin 31.1.-28.2.2023 välisenä aikana sähköpostitse. Palautekysely lähetettiin 436:lle Kinnon palveluja vuonna 2022 käyttäneelle yrittäjälle ja yritykselle. Osoitteisto muodostettiin Kinnon asiakkuudenhallintajärjestelmän tietojen perusteella. Palvelupalautekyselyn vastausprosentti oli 12,8 %.

Scroll to top