Tarjolla maksutonta asiantuntija-apua pk- ja yksinyrittäjille

Kymenlaaksolaiset, työllistävät pk-yritykset ja yksinyrittäjät voivat hakea maksutonta asiantuntija-apua korona-kriisin aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Tukitoimenpiteillä halutaan lisätä yritysten muutosvalmiutta, parantaa yritysten elinkelpoisuutta sekä kehittää liiketoimintaa tukevaa digiosaamista.

Yritykset voivat hakea tukea 31.3.2021 saakka. Mukana on 23 asiantuntijapalveluita tarjoavaa yritystä koko Kymenlaakson alueelta. Käytännössä mukaan tukitoimenpiteisiin pääsevät nopeimmat hakemuksen tekijät.

Yrityksille tarjolla olevat asiantuntijapalvelut:

  • Taloudellisen tilanteen tarkastelu, rahoitusratkaisujen selvitys ja suunnitelmat vakautuskeinojen käyttöönotosta,
  • Lakipalvelut, esimerkiksi saneerausvaiheeseen päätyneiden yritysten tervehdyttämissuunnitelmiin,
  • Digitalisaation mahdollisuuksien tunnistaminen ja liiketaloudellinen tarkastelu, sekä
  • Yritystoiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen esim. Lean-menetelmää hyödyntäen
  • Markkinoinnin ja myynnin tehostaminen, uusien asiakkuuksien ja markkina-alueiden löytäminen.

Kinnon ja Cursorin yritysneuvonnat toimivat tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Näin varmistetaan yrityksen kokonaisvaltainen hyöty palvelukokonaisuudesta ja kehitystoimenpiteiden eteneminen. Kehittämistoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi talouden vakauttamissuunnitelmat, tuottavuuden tarkastelu ja prosessien kehittäminen, liikevaihdon kasvattamisen mahdollisuuksien tunnistaminen, myynnin edistäminen ja digiprojektien käynnistäminen.

Hakemuksen voi tehdä täältä (linkki verkkolomakkeeseen).

Sparrauksesta tehoja digimarkkinointiin!

Myös seudun yritysten digiloikkaa vauhditetaan syksyn ja alkuvuoden aikana. Niille on tarjolla ajankohtaisia, maksuttomia webinaareja ja räätälöityjä digiklinikoita. Sisäsltöjä ja tarjontaa räätälöidään yritysten tarpeiden mukaisesti.

Yritykset voivat kertoa tarpeistaan ja toiveistaan verkossa (linkki webropol-lomakkeeseen).

 

Yrittäjän tukiverkko -projekti tukee kymenlaaksolaisia yrityksiä kriisin aiheuttamassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Projektin tavoitteena on yritysten muutosvalmiuksien lisääminen, elinkelpoisuuden parantaminen ja erityisesti digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen. Linkki projektin sivulle.

Katso myös täältä (linkki Xamkin sivuille).

 

Lisätietoja antavat: