Saavutettavuusseloste

Kouvola Innovation Oy pyrkii takaamaan verkkosivustonsa saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.kinno.fi-sivustoa.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä:

Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen

● Sivustolla on tekstejä ja kuvakkeita, jotka erottuvat heikosti taustastaan. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
● Pelkkää tekstiä suurennettaessa valikon valittu kohde sekä hiiren osoittama kohde eivät näy kokonaan. (WCAG 1.4.4)
● Sivuston maamerkkien sekä otsikoiden ohjelmallisessa merkinnässä on puutteita, mikä voi hankaloittaa sivun rakenteen hahmottamista ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)
● Sivujen pääotsikko on merkitty ohjelmallisesti listaan, vaikka visuaalisesti kyse ei ole listasta. (WCAG 1.3.1)
● Sivustolla on englanninkielistä sisältöä suomenkielisellä sivustolla, esimerkiksi:

○ Suoraan sisältöön vievä linkki on englanniksi Skip link (hyppylinkki).
○ Sivuston logon tekstivastine on englanniksi Home (koti).
○ Kartta on nimetty englanniksi Map (kartta). (WCAG 3.2.4, 2.4.4, 1.1.1)

● Päävalikon käyttö on hankalaa näppäimistöllä. Mobiilikoossa valikkoon ilmestyy ja sieltä katoaa linkkejä riippuen sarkaimen kohdistuksesta. Valikon avaavilla kuvakkeilla ei ole tekstivastineita. (WCAG 2.4.3, 3.2.1, 1.1.1)
● Valittua sivua ei ole valikossa merkitty ohjelmallisesti ruudunlukijaa varten. (WCAG 1.3.1)
● Sivuston ulkopuolelle vievät linkit on merkitty visuaalisesti, mutta ruudunlukija ei saa tästä tietoa. (WCAG 2.4.4)
● Ajankohtaista-sivun sosiaalisen median julkaisujen kuvilla ei ole asianmukaista tekstivastinetta. (WCAG 1.1.1)
● Sosiaalisen median haku toimii dynaamisesti kirjoitettaessa. Tämä ei käy selkeästi ilmi, eikä ruudunlukijalle ilmoiteta tulosten päivittymisestä.(WCAG 4.1.3)
● Sivun alareunaan ilmestyviin jakopainikkeisiin ei pääse näppäimistöllä eikä ruudunlukijalla käsiksi. (WCAG 2.1.1)
● Lomakekenttien virheet eivät käy selkeästi ilmi erityisesti ruudunlukijalla. (WCAG 1.3.1)
● Sivustolla on 23.9.2020 jälkeen julkaistuja videoita, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu.
● Sivustolla on 23.9.2018 jälkeen julkaistuja liitetiedostoja, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu.

Sovellettava lainsäädäntö ei kata kyseistä sisältöä

● Sivustolla on ennen 23.9.2020 julkaistuja videoita, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu.
● Sivustolla on ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja, joiden saavutettavuutta ei ole varmistettu.

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 23.2.2021.

Seloste perustuu ulkopuolisen asiantuntijaorganisaation (Eficode Oy) toteuttamaan arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 vaatimukset.

Seloste on viimeksi tarkistettu 23.2.2021

Palaute ja yhteystiedot

Saavutettavuudesta voi antaa palautetta osoitteeseen viestinta@kinno.fi tai puhelimitse 020 615 5219.

Samojen yhteystietojen kautta voit pyytää lain soveltamisalan ulkopuolelle jätettyjä tietoja ja sisältöä.

Täytäntöönpanomenettely

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö: saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi

Lisätietoja antaa:

Scroll to top