kuvituskuva

Yrityksen kehittämisavustusta haettavana Kymenlaaksossa

Hämeen ELY-keskuksessa on haettavana Kymenlaaksossa pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua yrityksen kehittämisavustusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Haku alkaa 16.1.2023 ja päättyy 31.3.2023.

Kehittämisavustusta voidaan myöntää pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Rahoitusta voidaan myöntää käytettävissä olevien maakunnallisten määrärahojen puitteissa ja sitä on käytettävissä noin 280 000 euroa tällä hakujaksolla.

Myönnettävän avustuksen tarkoituksena on kannustaa yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävään, määrätietoiseen, pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen sekä jakaa hankkeen toteutuksesta yritykselle aiheutuvaa riskiä. Kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja innovatiivisuus ovat keskeisiä tavoitteita.

Avustus suunnataan yrityksille, joilla arvioidaan olevan hyvät valmiudet toimia kannattavasti ja kilpailukykyisesti markkinoilla sekä halua ja kykyä liiketoiminnan merkittävään kehittämiseen ja kasvattamiseen. Rahoitus kohdistetaan siten, että tuettavat toimet eivät aiheuta merkittävää haittaa tai riskiä ilmasto- tai ympäristötavoitteille. Rahoitusta voidaan myöntää vain päätoimisen yritystoiminnan edistämiseen.

Lue lisää Yrityksen kehittämisavustuksen haku (EAKR) Kymenlaakso

Scroll to top