Rahoitus, tuet ja vakuutukset

Yrityksen rahoitus järjestyy yleensä kolmesta lähteestä: yrittäjän omasta rahoituksesta, lainoista ja mahdollisista avustuksista. Lainarahoitusta myöntävät pääasiassa liikepankit sekä erityisrahoitusyhtiö Finnvera, joka tarjoaa myös takauksia muiden lainanantajien luottojen vakuudeksi.

Kokoaikaiseksi yrittäjäksi ryhtyvälle TE-toimisto voi myöntää myös starttirahaa, jonka suuruus on noin 700 euroa kuukaudessa. Starttirahan saamisen edellytyksenä on mm. päätoiminen yrittäjyys sekä riittävät valmiudet aiottuun yritystoimintaan ja mahdollisuudet jatkuvaan kannattavaan toimintaan. Yritystoimintaa ei myöskään saa aloittaa ennen kuin tuen myöntämisestä on päätetty.

Vakuutukset

Yrittämistoimintaan liittyy paljon vakuutuksia, joista merkittävin yrittäjän itsensä kannalta on Yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Muita mahdollisia vakuutuksia ovat yrityksen osalta vastuu- ja oikeusturvavakuutus sekä keskeytysvakuutus ja konerikkovakuutus ja yrittäjän kannalta tapaturma- ja ammattitautivakuutus, yrittäjän henkivakuutus ja yrittäjän sairaskuluvakuutus. Lisäeläkkeeseen taas voi vaikuttaa vapaaehtoisella eläkevakuutuksella.

Vakuutustarve riippuu pitkälti toimialasta ja työnkuvasta.

Katso lisätietoa vakuutuksista täältä, linkki Yritystulkki.fi-sivuille:
Yritystulkki

Lisätietoja yritysneuvojaltasi

Timo Lehmusmetsä

Lehmusmetsä Timo

Yritysneuvoja
Yrityksen perustaminen
+358 20 615 5957
timo.lehmusmetsa@kinno.fi

Scroll to top