Luvat ja luvanvaraisuus

Suomessa on elinkeinovapaus – mutta eräille toimialoille tarvitaan kuitenkin yhteiskunnan, ympäristön ja kuluttajien turvallisuuden vuoksi lupa. Toisilla aloilla täytyy toiminnasta tehdä ilmoitus viranomaisille, vaikka varsinaista lupaa ei tarvitakaan. Lupia myöntävät kuntien ja kaupunkien viranomaiset, aluehallintovirastot sekä ministeriöt, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja muut lupaviranomaiset.

Ennen yritystoiminnan aloittamista on aina tärkeää tarkistaa, tarvitaanko toimintaan erityinen lupa tai ilmoitus – sekä mitä muuta tämän alan elinkeinonharjoittajalta vaaditaan. Joissakin tapauksissa pitää hankkia monen eri viranomaisen lupa: esimerkiksi ravintolatoiminnassa tarvitaan mm. hygieniapassi, anniskelupassi, alkoholin anniskelulupa ja ilmoitukset terveystarkastajalle, pelastuslaitokselle ja rakennusvalvontaan.

Katso lisätietoa mahdollisesti tarvittavista luvista täältä, linkki Suomi.fi-sivuille:
Luvat ja velvoitteet

Lisätietoja

Timo Lehmusmetsä

Lehmusmetsä Timo

Yritysneuvoja
Yrityksen perustaminen
+358 20 615 5957
timo.lehmusmetsa@kinno.fi

Scroll to top