Rekisteröinti ja perustamisilmoitus

Yritysneuvoja Timo Lehmusmetsä

Pääsääntöisesti kaikkien yritysten on ilmoittauduttava Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään Kaupparekisteriin, joka on maan virallinen ja julkinen yritystietorekisteri. Samalla ilmoituksella voi ilmoittautua myös Verohallinnon rekistereihin, joita ovat ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri ja arvonlisäverovelvollisten rekisteri.

Yrityksen perustamisilmoitus on lain mukaan tehtävä ennen toiminnan aloittamista, mutta toiminnan voi monesti aloittaa jo ilmoituksen ollessa vasta vireillä. Y-tunnuksen antaa Patentti- ja rekisterihallitus tai Verohallinto heti, kun perustamista koskeva ilmoitus on kirjattu yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (noin kahden työpäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta).

Katso lisätietoja:
Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)
Patentti- ja rekisterihallitus

Scroll to top