Yrittäjän tukiverkko 2.0

Ensimmäisessä Yrittäjän tukiverkko – hankkeessa (1.7.2020 - 30.4.2021) kehitettiin asiakkaiden ja asiantuntijoiden palautteen pohjalta uudenlaisia työkaluja. Kehitysyhtiön tietopohjaa täydennettiin ostopalveluna hankittavilla ulkopuolisilla asiantuntijoilla. Monet koronavuonna yritysavustuksia saaneet yritykset kaipaavat edelleen apua ja sparrausta. Hankkeesta saadun myönteisen palautteen ja hyvien tulosten pohjalta Yrittäjän tukiverkko 2.0 –hanke jatkaa yritysten käynnistämien kehitysprojektien tukemista.

Projektin palvelun avulla koronakriisistä kärsineet yritykset saavat välitöntä apua taloutensa vakaannuttamiseen ja myyntinsä käynnistämiseen sekä uusien ideoiden että digitaalisten kanavien hyödyntämisen kautta. Yritysten muutosvalmius ja valmius toimia äkillisesti ja radikaalistikin muuttuvissa toimintaympäristöissä on paremmin turvattu projektiin osallistuneiden yritysten osalta.

Hankkeen kohderyhmä ovat toimintaansa kehittävät ja koronahäiriöistä toipuvat kymenlaaksolaiset pk-yritykset, yhden hengen yritykset, joilla seuraavan työntekijän palkkaaminen jollain tasolla mielessä ja suunnitelmissa tai jotka verkostoituvat muiden yrittäjien kanssa, sekä omasta hyvinvoinnistaan huolestuneet yrittäjät.

Hankkeen toimenpiteet yrityksille alkavat kesän 2021 aikana, tulossa on muun muassa tuettua asiantuntija-apua, maksuttomia webinaareja ja räätälöityjä digiklinikoita yritysten liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Seuraa kinno.fi -sivuilla ilmoittelua!

Projektia hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n kanssa.

 

Toteutusaika: 1.5.2021 – 30.4.2022
Rahoittaja: Kymenlaakson liitto

 

Lisätietoja

Leena Gardemeister

Gardemeister Leena

Yhteyspäällikkö
Rahoitusneuvonta, omistajanvaihdokset
+358 20 615 8191
leena.gardemeister@kinno.fi

Ikäläinen Reetta

Johdon assistentti
+358 20 615 9497
reetta.ikalainen@kinno.fi

Scroll to top