Kysely Verla-Repovesi-alueen matkailuyrityksille

Kyselyllä kartoitetaan yritysten tarpeita ja tahtotilaa liittyä mukaan Visit Finlandin Sustainable Travel Finland-ohjelmaan (esittely alla).

Verla-Repovesi-alueelle palveluita tuottaville matkailuyrityksille ollaan laatimassa yritysten tarpeet huomioivaa toimenpidesuunnitelmaa Sustainable Travel Finland-ohjelman edistämiseksi.

Toisiaan lähellä sijaitsevat Unescon maailmanperintökohde Verlan puuhiomo sekä Repoveden kansallispuisto muodostavat Etelä-Savon ja Kymenlaakson maakuntien rajalla ainutlaatuisen matkailualueen tai matkailullisen keskittymän – eli destinaation. Kohteet ovat kukin omassa kategoriassaan alueen näyteikkunoita kansainvälisille ja kotimaisille matkailumarkkinoille.

Kinno haluaa olla vahvasti mukana kehittämässä alueen yritysverkoston osaamista kestävän luontomatkailun osalta. Kestävällä tavalla toteutettujen matkailupalveluiden tarjonta ei ole niinkään yhden alueen tai yrityksen lyhyen aikavälin kilpailuvaltti, vaan koko alueen edun mukainen pitkän aikavälin tulevaisuusteko.

Sustainable Travel Finland-ohjelmassa mukana ovat mm. Woikoski Feeling ja VisitKouvola. Kohdennamme kyselyn tässä vaiheessa Verla-Repovesi matkailualueelle. Jos et saanut kyselyä sähköpostiisi, niin ole yhteydessä mahdollisimman pian. Tehdään tästä yhdessä hyvä juttu!

Seuraava kaikille Kymenlaakson matkailutoimijoille suunnattu kestävän matkailun valmennustilaisuus pidetään 8.9. Ankkapurhassa. Lisätietoja tapahtumasta täällä.

 

Kyselyyn voi vastata 31.8. saakka.

Kyselyyn tästä.

***

LÄHDE MUKAAN SUSTAINABLE TRAVEL FINLAND-OHJELMAAN
Sustainable Travel Finland merkin ajatus on tarjota yrityksille ja destinaatioille konkreettinen kestävän matkailun työkalupakki, jolla kestävien toimenpiteiden ja valintojen omaksuminen alueen tai yrityksen arkeen helpottuu. Sustainable Travel Finland -kehityspolun aloittaminen tai -merkin hakeminen ei maksa yrityksille tai alueille, vaikka toimenpiteistä saattaakin aiheutua kuluja ja työ eittämättä vaatii aikaa ja henkilöresursseja. Sustainable Travel Finland -merkin saaneet yritykset ja alueet saavat käyttöönsä jatkuvan kehittämisen mallin, matkailun kestävään kehitykseen liittyvää uusinta tietoa sekä markkinointitukea ja lisänäkyvyyttä Visit Finlandin kanavissa.

KESTÄVÄN MATKAILUN KEHITTÄMISPOLKU
Siinä missä Sustainable Travel Finland -merkki markkinoinnillisena kokonaisuutena tulee helpottamaan Suomen kestävän matkailun tarjonnasta viestimistä, yrityksille ja matkailudestinaatioille se tarjoaa 7-askeleisen kestävän matkailun kehittämispolun. Kehittämispolku kuljetaan Sustainable Travel Finland -onlinealustalla, jossa ohjelman kriteeristön täyttyminen todennetaan. Ohjelman tueksi on luotu Sustainable Travel Finland -e-opas, jossa varmennetaan kulkijan perustieto kestävän matkailun kehittämisestä ja joka perehdyttää kulkijan Sustainable Travel Finland -ohjelman sisältöön. E-opas on tarkoitettu kaikille Sustainable Travel Finland -ohjelmaan hakeneille ja hyväksytyille matkailuyrityksille ja -destinaatioille.

Askel 1. Sitoutuminen
• Virallisen päätöksen tekeminen kestävän matkailun edistämisestä
• Sitoutuminen kestävän matkailun valtakunnallisiin periaatteisiin
• Kestävää matkailua koordinoivan henkilön nimeäminen

Askel 2. Osaamisen kasvattaminen
• Tutustuminen Sustainable Travel Finland -e-oppaaseen
• Osallistuminen Visit Finland Akatemian Sustainable Travel Finland -valmennukseen
• Nykytilan kartoitus online-itsearvioinnin kautta. Itsearvioiti kartuttaa myös destinaatiolle alueellista dataa yritysverkoston nykytilasta ja kehitystarpeista.

Askel 3. Kehittämissuunnitelma
• Kestävän matkailun suunnitelman laatiminen ja ulottaminen koskemaan kaikkia kestävyyden osa-alueita

Askel 4. Vastuullisuusviestintä
• Kestävän matkailun toimenpiteistä läpinäkyvästi viestiminen kansainväliselle yleisölle

Askel 5. Sertifiointi & Auditointi
• Yrityksiltä vaaditaan kestävää matkailua tukeva sertifikaatti. Destinaation yritysverkoston yrityksistä 51%:lla (mukaan lukien liikevaihdoltaan suurimmat yritykset) tulee olla jokin ohjelmaan hyväksyttävistä sertifikaateista.

Askel 6. Todentaminen & Mitattavuus
• Ohjelman asettaman kriteeristön täyttyminen todennetaan Sustainable Travel Finland –onlinealustalla.
• Sitoutuminen valtakunnallisiin kestävän matkailun indikaattoreihin, jotka otetaan käyttöön vuosien 2020-2021 aikana.

Askel 7. Sopimus & Jatkuva kehittäminen
• Tehdään sopimus liittyen Sustainable Travel Finland -merkin käyttöön ja voimassaoloon
• Sitoudutaan säännöllisin väliajoin päivittämään kestävän matkailun osaaminen, itsearviointi, kehittämissuunnitelma ja indikaattorit, jotka STF–merkin uusiminen vaatii

(Lähde.)

 

Lisätietoja:

Scroll to top