Yrittäjän tukiverkko

Keskeinen tavoite on yritysten avustaminen koronakriisissä ja toipumisessa sen aiheuttamista ongelmista. Lisäksi projektissa kehitetään yritysten osaamista digitaalisessa liiketoiminnassa. Tavoitteena on myös yritysten muutosvalmiuksien lisääminen, elinkelpoisuuden parantaminen, liiketoiminnan kehittäminen ja sitä myötä työpaikkojen säilyminen.

Projektin tuloksena koronakriisistä kärsineet yritykset ovat saaneet välitöntä apua taloutensa vakaannuttamiseen ja myyntinsä käynnistämiseen sekä uusien ideoiden että digitaalisten kanavien hyödyntämisen kautta. Koronaepidemia oli hyvin konkreettinen ja myös tulevaisuudessa todennäköisesti paljonkin eri aloihin vaikutuksia ulottava tekijä. Näin ollen yritysten muutosvalmius ja valmius toimia äkillisesti ja radikaalistikin muuttuvissa toimintaympäristöissä on paremmin turvattu projektiin osallistuneiden yritysten osalta.

Tuen kohteena ovat työllistävät pk-yritykset, yksinyrittäjät, joilla ensimmäisen työntekijän palkkaaminen on suunnitelmissa sekä yksinyrittäjät, jotka verkostoituvat suurempien tarjousten ympärille ja tuottavat palveluja verkostossa yhteistyössä muiden yrittäjien kanssa.

Projektia hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja se toteutetaan yhteistyössä Kouvola Innovation Oy:n ja Cursor Oy:n kanssa.

Toteutusaika: 1.7.2020 – 31.3.2021
Rahoittaja: Kymenlaakson liitto

Lisätietoja:

Tagged , , .