”Yhteistyöllä ja selkeillä tavoitteilla hyödynnetään Kouvolan valtava potentiaali”

Tiedote 18.6.2020  -  Kouvolan kehittämisyhtiön, Kouvola Innovation Oy:n, uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu VTM Kimmo Niemi Helsingistä. Hän aloittaa tehtävässä syyskuun alussa.

”Saimme tasokkaan ja monipuolista osaamista omaavan joukon hakijoita. Kaikkiaan hakijoita oli 24, joista haastattelimme kahdeksan henkilöä. Tehtävään valittu Kimmo Niemi erottui joukosta vahvalla näkemyksellisyydellään siitä, miten Kouvolan kilpailukykyä ja vetovoimaa vahvistetaan. Hänellä on innostuneisuutta ja ”nälkää” tehtävää kohtaan. Monipuolisella liike-elämän kokemuksellaan ja vahvasti strategiaorientoituneena hän istuu hyvin hallituksen ennalta määrittelemään profiiliin”, kertoo yhtiön hallituksen puheenjohtaja Topi Seppälä valinnasta.

Kinnon uusi toimitusjohtaja Kimmo Niemi.

Kimmo Niemi (s. 1968) on toiminut viimeiset kymmenen vuotta Nordea-konsernissa erilaisissa liiketoiminnan kehittämisen ja muutosten toimeenpanon johtotehtävissä. Hänellä on myös kokemusta muun muassa Accenturelta sekä yritysviestinnän ja markkinoinnin konsultointi- ja johtotehtävistä. Hänellä on vahva yritysten kehittämisen, strategian toimeenpanon sekä myynnin ja markkinoinnin asiantuntemus.

”Kinnon toimitusjohtajan tehtävä on minusta äärimmäisen kiinnostava ja innostava. Kinnolla on Kouvolan elinvoimaisuuden kehittäjänä ja täällä toimivien yritysten tukijana yhteiskunnallisesti erittäin tärkeä tehtävä. Koen, että voin Kinnon toimitusjohtajana hyödyntää todella kokonaisvaltaisesti työurani aikana kertynyttä osaamista ja kokemusta erilaisten yritysten toiminnasta ja kehittämisestä. Samalla voin itse oppia uutta Kinnon yhteiskunnallisen roolin ja toimintaympäristön kautta”, Kimmo Niemi sanoo.

Niemi luonnehtii Kouvolaa ainutlaatuiseksi paikaksi, jossa yhdistyvät muun muassa kestävän kehityksen korkea teknologia, logistiset mahdollisuudet ja osaaminen, luontoarvot ja matkailu sekä toimiva kaupunkiympäristö ja elinvoimainen maaseutu.

”Yhdistämällä Kinnon ja alueen muiden toimijoiden voimavarat priorisoitujen, selkeiden tavoitteiden taakse, meillä on minusta loistavat edellytykset hyödyntää Kouvolan valtavaa potentiaalia”, hän toteaa.

Kimmo Niemi on opiskellut ja luonut monipuolista työuraa Helsingissä, mutta hänen juurensa ovat Kouvolassa.

”Kouvolassa syntyneenä ja täällä kouluni käyneenä minulla on vahva henkilökohtainen side Kouvolaan. Lapsena vietin kesät vanhempieni kesämökillä Repovedellä ja vuodesta 2010 lähtien perheelläni on ollut Vuohijärvellä ympärivuotisena vapaa-ajan asuntona talo, joka on alun perin äitini kotitalo. Vanhempani ovat edelleen kouvolalaisia.”

 

Lisätietoa:
Topi Seppälä
Kouvola Innovation Oy, hallituksen puheenjohtaja
p. 044 299 3500

 

Scroll to top