digitaalisuus kuvituskuva

Tarjouspyyntö 11.06.2024 striimauksien ja videopodcastien tuotanto

Päivitetty sivun alaosaan tarjouspyyntöön tulleet lisätietokysymykset ja niiden vastaukset 11.6.2024.

Taustaa

Kouvola Innovation Oy (Kinno) on Kouvolan kaupungin omistama Kouvolan seudun kehittämisyhtiö. Se on perustettu vuonna 2009. Yhtiön toiminnan tarkoitus on seudun elinvoimaisuuden kasvattaminen ja yritystoiminnan tukeminen. Kinnon yritysneuvontapalvelut tukee yritysten toimintaa koko niiden elinkaaren ajan.

Lisätiedot: www.kinno.fi

Kehittämisyhtiö Kouvola Innovation Oy:n Varustamo - tukena yrityksen omistajanvaihdoksessa -hankkeessa luodaan Kymenlaaksoon yritysten omistajanvaihdoksia edistävä ja tukeva palvelumalli, jossa yritysneuvonnan ja oppilaitosten palvelut muodostavat saumattoman kokonaisuuden. Maakunnan yrittäjät tuntevat palvelumallin ja osaavat hyödyntää sitä. Verkoston toimijoiden keskinäinen luottamus, roolit ja yhteistyö on tiivistynyt ja parantunut. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) ja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen osarahoittama.

1  Hankinnan kohde ja tavoite

Hankinnan kohteena ovat yritystoiminnasta luopuvien yrittäjien ja yrittäjyyttä suunnittelevien henkilöiden tarinallinen haastattelu videopodcasteissa ja luentotilassa järjestettävien omistajanvaihdosvalmennuksien striimauksien tuotanto.

Kyseessä on kynnysarvon alittava pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia. Hankintamenettely on avoin. Hankinta on jaettu kahteen osaan, osatarjoukset hyväksytään:

Osa 1) Omistajanvaihdosprosessiin liittyvien striimauksien toteutus

Osa 2) Omistajanvaihdosprosessiin liittyvien videopodcastien toteutus

Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä. Osa-alueisiin 1 ja 2 valitaan 1–2 toimittajaa kuhunkin.

Tämän kilpailutuksen puitesopimusta käyttää Kouvola Innovation Oy.

Kinnon osahankkeen toimenpiteiden kohdealueena on Kymenlaakso, kuvauspaikkana Kouvola.

Hankinnan kohteen osa-alueiden kuvaukset

Osa 1:

Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia omistajanvaihdosprosessiin liittyvästä striimaus tuotannosta. Yhden striimauksen pituus on 60-120min. Striimaus kuvataan 2-3 kameralla. Tarjouspyyntöä tehdessä ei ole vielä varmaa onko striimattavat tilaisuudet pelkästään verkko- vai hybriditapahtumia. Hybriditapahtumassa osallistujia ei kuitenkaan osallisteta, vaan kuvaus kohdistuu pelkästään tilaisuuden valmentajaa/valmentajia ja PowerPoint esitystä silmällä pitäen.

Tämän tyyppisiä striimauksia tilaamme arviolta vähintään kaksi (2) kpl lokakuu 2024 – elokuu 2026 aikana. Tarjoukseen sisältyy optio samankaltaisten striimauksien tilaamisesta hankkeen toteutusaikana (30.9.2026 saakka). Arviomme mahdollisista lisätilauksista on 2–3 kpl. Option käyttämisestä päättää hankintayksikkö. Näiden lisäksi ostamme yhden (1) mainosvideon somemainontaa silmällä pitäen (pituus 20 sek)/jakso.

Mikäli tämäntyyppiseen tuotantoon kuuluu tekstivastine, niin se pyydetään sisällyttämään tarjoukseen. Yhtiötämme sitovat digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset.

Striimaus-tuotannot toteutetaan Kouvolassa Kinnon järjestämässä tilassa (hanke maksaa tilavuokrat).   Äänitys- ja valmistumisaikataulu: lokakuu 2024 – elokuu 2026.

Tarjouksessa tulee näkyä yhden striimauksen- ja mainosvideon hinta. Striimaukseen liittyvään osioon hinta annetaan per valmis jakson tuotantohinta/tunti. Mainosvideolle hinta annetaan per 20 sekunnin mainosvideo. Tarjous erittelyineen.

Hinnan tulee sisältää äänitys, editointi (kunnes tilaaja on hyväksynyt aineiston), osallistujien ohjaus, striimauksen suoratoisto, striimin tallenne, tekstitys sekä tunnusmusiikin (sama introon ja outroon). Tilaaja edellyttää tunnusmusiikin käytölle kaikki oikeudet. Sen täytyy olla vapaasti käytettävissä määrittelemättömän ajan ja sitä saavat käyttää Varustamo - tukena yrityksen omistajanvaihdoksessa hankekumppanit. Säveltäjä luopuu osuudestaan tunnusmusiikin omistukseen. Kouvola Innovation Oy ostaa valitun tunnusmusiikin käyttöoikeudet. Kokonaishintaan tulee sisällyttää mahdolliset km-korvaukset. Me toimitamme mainoskuvan sekä tarvittavat logot palveluntuottajalle.

Valmis jakso jaetaan Varustamolle perustettavalle YouTube-tilille, joka pyydetään palveluntarjoajan tekemään. Kouvola Innovation Oy hoitaa mainosvideon jakamisen. Tiedosto vain lähetetään palvelun ostajalle.

Osa 2:

Kouvola Innovation Oy pyytää tarjouksia omistajanvaihdosprosessiin liittyvästä videopodcastin tuotannosta. Tarkennamme videontuottajalle aiheet, haastattelun rungon ja valitsemme videoilla esiintyvät henkilöt. Tarvittaessa voimme olla kuvauksissa mukana avustajina, mutta emme kuvattavina. Haastattelukysymykset näkyvät valmiissa videossa tekstinä.

Tarjouspyyntömme koskee omistajanvaihdoksen tehneiden yrittäjien (1-2hlö) haastatteluja. Kaikkien jaksojen aiheet tulevat olemaan omistajanvaihdosteemassa. Meiltä tulee yksi host ja tarvitsemme hänen lisäkseen myös toisen hostin palveluntarjoajalta. Yhden jakson pituus on 30–45 minuuttia.

Valmiissa videossa haastattelujen lisäksi katsojaa ohjataan ottamaan meihin yhteyttä ja mainostetaan samalla meidän palvelujamme (tekstinä ja puhuttuna videon alkuun/loppuun). Videossa tulee näkyä tilaajien sekä hankkeen logot ja sen tulee olla suomeksi tekstitetty. Mikäli tämäntyyppiseen tuotantoon kuuluu tekstivastine, niin se pyydetään sisällyttämään tarjoukseen. Yhtiötämme sitovat digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset.

Tämän tyyppistä videopodcastia tilaamme nyt aluksi yhden (1). Tarjouksen toivotaan sisältävän option tilata samankaltaista videotuotantoa hankkeen toteutusaikana (30.09.2026 saakka) Arviomme mahdollisista lisätilauksista on 2–5 kpl. Näiden lisäksi ostamme yhden (1) mainosvideon somemainontaa silmällä pitäen (pituus 20 sek) /jakso.

Kuvaukset toteutetaan ensisijaisesti palveluntuottajan studiotilassa sopimuksen mukaan Kymenlaaksossa, ensisijaisesti Kouvolassa. Valitun palveluntuottajan tilat on esiteltävä ja niistä erikseen aiheutuvat kustannukset ilmoitettava tarjouksessa.

Kuvaus- ja valmistumisaikataulu: syyskuu 2024 – elokuu 2026. Tarjouksessa tulee ilmoittaa aikatauluehdotelma kuvauksista ja julkaisuvalmiin materiaalin valmistumisesta.

Tarjouksessa tulee näkyä yhden videopodcast jakson sekä mainosvideon hinta. Videopodcast liittyvään osioon hinta annetaan per valmis jakson tuotantohinta/tunti. Mainosvideolle hinta annetaan per 20 sekunnin mainosvideo. Tarjous erittelyineen.

Hinnan tulee sisältää videotuotanto (vähintään kahdella kameralla + mikillä) + äänitys, editointi (kunnes tilaaja on hyväksynyt aineiston), tekstitys, tarvittavat logot ja muu hankeinfo sekä kuvattavan ohjaus, 1 host. Sekä tunnusmusiikin (sama introon ja outroon). Tilaaja edellyttää tunnusmusiikin käytölle kaikki oikeudet. Sen täytyy olla vapaasti käytettävissä määrittelemättömän ajan ja sitä saavat käyttää Varustamo - tukena yrityksen omistajanvaihdoksessa hankekumppanit. Säveltäjä luopuu osuudestaan tunnusmusiikin omistukseen. Kouvola Innovation Oy ostaa valitun tunnusmusiikin käyttöoikeudet. Valmis aineisto tulee olla tilaajan helposti ladattavissa ja jaettavissa. Tarjoukseen tulee sisällyttää mahdolliset km-korvaukset.

Me toimitamme mainoskuvan ja tarvittavat logot palveluntuottajalle.
Videopodcast jaetaan Varustamolle perustettavalle YouTube-tilille.
Myös jaksojen julkaisu suoratoistopalveluihin pyydetään sisällyttämään tarjouksen kokonaishintaan.
Mikäli tämäntyyppiseen tuotantoon kuuluu tekstivastine, niin se pyydetään sisällyttämään tarjoukseen. Yhtiötämme sitovat digipalvelulain saavutettavuusvaatimukset.

Sopimuksen kesto
Puitejärjestely on voimassa 11.6.2024-30.9.2026 välisen ajan.

Lisätietokysymykset:

Lisätietokysymykset tulee lähettää 18.6.2024 klo 16.00 mennessä osoitteeseen nora.sipila@kinno.fi. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan sitä mukaan, kun kysymyksiä tulee Kouvolan hankinta-asiamiespalvelun sivustolla osoitteessa https://kinno.fi/tarjouspyynto-11-06-2024-striimauksien-ja-videopodcastien-tuotanto/. Tarjoajan tulee huomioida vastaukset tarjousta tehdessä. Ainoastaan kirjallisesti annetut vastaukset ovat tilaajaa sitovia. Puhelimella esitettyihin kysymyksiin ei vastata.

Tarjousten vastaanottamisen määräaika:
Kirjallinen tarjous on jätettävä 2.7.2024 klo 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen nora.sipila@kinno.fi.  Tarjouksessa on mainittava tarjoavan yrityksen virallinen nimi, y-tunnus, yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa. Tarjous on toimitettava suomenkielisenä.

Tarjouksen voimassaoloaika: Tarjouksen on oltava voimassa 30.9.2026 saakka.

2  Hankinnan kohteen kriteerit

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus ottaen huomioon tarjouspyynnössä mainitut vertailukriteerit. Maksimipistemäärä on 100 pistettä. Kokonaistaloudellista edullisuutta arvioidaan seuraavilla arviointikriteereillä:

1)     Kokemus, erityisosaaminen ja referenssit (60 pistettä)

Tarjoajalta edellytetään vahvaa osaamista ja kokemusta tarjouspyynnön mukaisen yhden tai useamman eri osa-alueen asiantuntijatyön toteuttamisesta. Eri osa-alueissa (1–2) vaadittava erityisosaaminen on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa ”hankinnan kohteen osa-alueiden kuvaukset”. Tarjouksessa tulee selkeästi kertoa, mihin osa-alueeseen/ osa-alueisiin tarjous kohdistuu. Odotamme, että tarjoaja tuo tarjouksessa tähän tavoitteeseen ja aihealueeseen liittyvän kokemuksen ja erityisosaamisen esille harkintansa mukaan ilmoittamallaan referenssiluettelolla (laitettava tarjouksen liitteeksi) sekä kuvaamalla asiantuntijatyön toteuttavan/toteuttavien henkilöiden osaaminen aihealueeseen liittyen (henkilöt nimettävä ja CV:t liitettävä tarjoukseen). Tarjouksessa ilmoitetun henkilöstön tulee tosiasiallisesti osallistua tässä kilpailutuksessa tarkoitettuun palvelutuotantoon.

  • Kokonaishinta, joka kattaa kaikki konsultoinnista aiheutuvat kulut (40 pistettä)

Kokonaishinta annetaan tarjouksessa vain siihen/ niihin osa-alueisiin, joihin tarjoaminen kohdistuu. Kokonaishinnoittelussa on huomioitava hankinnan kohteen osa-alueiden kuvauksessa ilmoitetut asiat.

Jos tarjoat osa-alueeseen 1, anna Striimaukseen liittyvään osioon hinta per valmis jakson tuotantohinta/tunti. Mainosvideolle hinta annetaan per 20 sekunnin mainosvideo. Tarjous erittelyineen.

Hinnan tulee sisältää äänitys, editointi (kunnes tilaaja on hyväksynyt aineiston), osallistujien ohjaus, striimauksen suoratoisto, striimin tallenne, tekstitys sekä tunnusmusiikin (sama introon ja outroon). Tilaaja edellyttää tunnusmusiikin käytölle kaikki oikeudet. Sen täytyy olla vapaasti käytettävissä määrittelemättömän ajan ja sitä saavat käyttää Varus-tamo - tukena yrityksen omistajanvaihdoksessa hankekumppanit. Säveltäjä luopuu osuu-destaan tunnusmusiikin omistukseen. Kouvola Innovation Oy ostaa valitun tunnusmusiikin käyttöoikeudet. Kokonaishintaan tulee sisällyttää mahdolliset km-korvaukset.

Jos tarjoat osa-alueeseen 2, anna Videopodcast liittyvään osioon hinta per valmis jakson tuotantohinta/tunti. Mainosvideolle hinta annetaan per 20 sekunnin mainosvideo. Tarjous erittelyineen.

Hinnan tulee sisältää videotuotanto (vähintään kahdella kameralla + mikillä) + äänitys, editointi (kunnes tilaaja on hyväksynyt aineiston), tekstitys, tarvittavat logot ja muu han-keinfo sekä kuvattavan ohjaus, 1 host. Sekä tunnusmusiikin (sama introon ja outroon). Ti-laaja edellyttää tunnusmusiikin käytölle kaikki oikeudet. Sen täytyy olla vapaasti käytettä-vissä määrittelemättömän ajan ja sitä saavat käyttää Varustamo - tukena yrityksen omis-tajanvaihdoksessa hankekumppanit. Säveltäjä luopuu osuudestaan tunnusmusiikin omis-tukseen. Kouvola Innovation Oy ostaa valitun tunnusmusiikin käyttöoikeudet. Valmis ai-neisto tulee olla tilaajan helposti ladattavissa ja jaettavissa. Tarjoukseen tulee sisällyttää mahdolliset km-korvaukset.

Lisätiedot

Laskutus:
Palveluntuottaja laskuttaa Kinnoa tapahtuman jälkeen. Maksuehto 21 pvä netto (alv 0 %) laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on korkolain mukainen. Mitään laskutus- tai pientoimituslisiä ei hyväksytä.

Hankintasopimuksen tekoperusteet:
Kokonaistaloudellinen edullisuus. Kaikki perusteet on mainittu hankinta-asiakirjoissa. Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä. Tilaajalla on oikeus perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouksen, joka on hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhainen tai jos kaikki tarjoukset ylittävät olennaisesti varatut määrärahat tai hankinta osoittautuu tarpeettomaksi.

Alihankinta:
Palveluntarjoaja voi hankkia tarvittavia osa-alueita myös alihankintana, kuitenkin niin, ettei se vaikuta aikatauluun tai tuo lisäkuluja. Alihankintana tuotettavista palveluista palveluntarjoaja vastaa kuin omistaan.

Ostot puitejärjestelyn sisällä:
Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa voidaan sopimuskauden aikana puitejärjestelyn sisällä tehtävät tilaukset tehdä keneltä tahansa niihin mukaan valitulta toimittajalta asiakkaiden tarpeet huomioiden. Hankinta ei sisällä määräostovelvoitetta.

Sopimusehdot:
Kilpailutetusta pienhankinnasta laaditaan kynnysarvon alittava hankintapäätös, johon liitetään oikaisuohje ja tarjousvertailu. Hankintapäätös annetaan sähköpostitse tiedoksi kaikille tarjouksen jättäneille. Hankinnassa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2017 Palvelut). Sopimuksen sitovuus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Tarjousasiakirjojen julkisuus:
Tarjous liitteineen on pääsääntöisesti julkinen viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tarjous on pyrittävä laatimaan siten, ettei se sisällä liikesalaisuuksia.

Jos liikesalaisuuden sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, liikesalaisuus on yksilöitävä ja selvästi merkittävä luottamukselliseksi. Hankintayksikkö päättää tapauskohtaisesti, ovatko tarjoajan liikesalaisuuksiksi merkitsemät tiedot lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjousasiakirjat, lukuun ottamatta liikesalaisuuksiksi tai luottamukselliseksi määriteltyjä asiakirjoja, ovat julkisia, kun hankintasopimukset on tehty.

Lue koko tarjouspyyntö TÄÄLTÄ.

Lisätietoja:

Nora Sipilä, projektipäällikkö
Puh. 040 661 4170
Sähköpostiosoite: nora.sipila@kinno.fi


Tarjouspyyntöön tulleet lisätietokysymykset ja niiden vastaukset:

Kysymys tulee tähän.

Vastaus tulee tähän.

 

Scroll to top