YRITYSALUEET

Erinomainen yrittämisen paikka

Kouvolassa on teollisuuden, kaupan ja palveluiden tarpeisiin vastaavia alueita eri puolilla kaupunkia.
Kouvolan teollinen perinne on raudanluja, joten meillä voit löytää paikkasi niin perinteisestä tehdasmiljööstä kuin täysin uusilta yritysalueilta ja aina helposti saavutettavissa.

Kouvolan yritysalueet kartalla sekä etäisyydet naapurikaupunkeihin.

Neliapila – kaupan keskus keskellä Kouvolaa

Neliapila-alueen karttakuva, jossa näkyvissä Tervaskangas, Katajaharju, Tommola ja Korjala sekä Kouvolan kesksusta.Neliapila on kaupallisen ja teollisen toiminnan alue, joka sijaitsee vilkasliikenteisen VT6:n ja Kuusaantien risteysalueella. Alueelle on helppo tulla sekä autolla että julkisilla kulkuvälineillä ja raskaan liikenteen välityskyky on hyvä. Neliapila-alue koostuu Tervaskankaasta, Katajaharjusta, Tommolasta ja Korjalasta.

 

Tervaskangas

Tervaskankaalla sijaitsee Kaakkois-Suomen suurin ja vetovoimaisin kauppakeskus Veturi, jossa toimii lähes 80 yritystä.

Kauppakeskuksen välittömässä läheisyydessä on vapaita tontteja kaupan, palvelujen sekä logistiikan toimintoja varten. Tontteja löytyy niin pienelle kuin isommallekin toimijalle. Tonttien koot vaihtelevat 7 000–49 000 m² välillä. Rakentamatonta kerrosalaa on noin 46 000 k-m².

Katajaharju

Katajaharjussa toimii kaupan ja palvelualan yrityksiä sekä muun muassa Vaasan leipomo, Ekovilla ja Cramo.

Katajaharjussa on vapaana joitakin teolliseen toimintaan tarkoitettuja 4 000–9 000 m² -kokoisia tontteja. Mikäli kaipaatte valmista toimitilaa, autamme löytämään tarpeitanne vastaavan ratkaisun.

Tommola

Tommola täydentää Tervaskankaan ja Katajaharjun kaupallisten palveluiden keskittymää. Alueella ei ole vapaita tontteja, mutta autamme valmiin toimitilan löytämisessä. Tommolassa naapurista löytyvät muun muassa Prisma, Motonet, huonekalu- ja autoliikkeitä, padel-halli ja useita kuntokeskuksia.

Korjala

Korjalan alue on laaja ja yksi Kouvolan suosituimmista yritysalueista. Sijainti kauppakeskusalueen kainalossa tarjoaa erinomaiset yhteydet VT6:lle ja VT12:lle. Korjala, kuten koko Neliapilan alue, on julkisilla kulkuyhteyksillä hyvin saavutettavissa ja raskaan liikenteen välityskyky on hyvä. Korjalan suurin yksittäinen toimija on parvekejulkisivu- ja terassituotteiden valmistukseen ja asennukseen keskittynyt kansainvälinen Lumon-konserni. Korjalaan on myös keskittynyt autokauppaa sekä autojen huoltoon, varaosiin ja katsastuksiin erikoistuneita yrityksiä.

Korjalassa on vapaana joitakin teollisuuteen, varastointiin ja näihin liittyvään liiketoimintaan kaavoitettuja tontteja. Korjalassa lisätään kaupallistenpalveluiden yritystonttitarjontaa asemakaavoittamalla lisäalueita vuosina 2023–2024.

Ota yhteyttä – etsitään tarpeitanne vastaava toimipaikka yhdessä!
Tehola – täyden palvelun logistiikka- ja yritysalue

Teholan alueen kartta, jossa näkyy KCY-terminaalin ja Kouvola RRT:n sijainnit.Tehola on valittu Pohjois-Euroopan parhaaksi logistiikkakeskukseksi viimeksi vuonna 2020 ja sitä kehitetään edelleen vastaamaan myös tulevaisuuden tarpeisiin. Teholassa on nykyisin yli 130 yritystä, jotka toimivat mm. rakentamisen, varastoinnin ja logistiikan, tukku- ja vähittäiskaupan toimialoilla sekä elintarvikesektorilla. Alueen sijainti rautatien ja valtateiden 6 ja 15 risteysalueella tekee Teholassa toimimisesta joustavaa.

Teholan yrittäjäyhdistys toimii alueen edunvalvojana ja auttaa luomaan yhteyksiä alueen toimijoiden kesken.

Teholassa on heti rakennettavissa joitakin 13 000 m² – 1 ha kokoisia liike- ja toimisto- sekä teollisuus- ja varastotontteja. Kouvolan kaupunki panostaa alueen kehitykseen ja tulevina vuosina alueen tonttitarjonta laajenee.

Tutustu Teholan vapaisiin tontteihin

Teholassa on tarjolla erityisesti logistiikka- ja varastointitoimintaan sopivaa valmista toimitilaa.

Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali

Vuonna 2023 avattava Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaali parantaa entisestään logistiikkayritysten sekä logistiikkaan tukeutuvien teollisuusyritysten menestymisen edellytyksiä Teholassa.

Kouvola RRT on Suomen ensimmäinen kuivasatama, jonka yhteydet, kapasiteetti ja palvelut ovat yhdenvertaisesti kaikkien toimijoiden käytettävissä. Kuivasatama voi palvella yhdistettyjen kuljetusten Etelä-Suomen terminaalina sekä Suomen sisäisten rautatierahtikuljetusten keskuksena. Kouvolasta on toimivat maantie- ja rautatieyhteydet kaikkialle Suomeen, Pohjoismaihin ja satamien kautta kaikkialle Eurooppaan. Kouvola on EU:n liikenteen ydinverkon, TEN-T:n, ainut rautatie-maantieterminaalipaikkakunta Suomessa.

Tutustu tarkemmin Kouvola RRT rautatie- ja maantieterminaaliin

Ota yhteyttä - etsitään tarpeitanne vastaava tontti tai toimitila yhdessä!

Hyötyvirta – ympäristöliiketoiminnan alue keskellä Kymenlaaksoa

Hyötyvirta-alueen karttakuva.Hyötyvirta-yritysalue sijaitsee keskeisesti VT15:n varrella Kouvolan ja Kotkan puolivälissä. Hyötyvirta-alueella toimii pääasiassa ympäristöliiketoimintaan keskittyneitä yrityksiä, joista esimerkkinä Kymenlaakson Jäte ja Umacon. Alueella jo toimivat yritykset muodostavat kasvu- ja osaamispohjan erityisesti kiertotalousliiketoiminnan yrityksille, mutta tilaa on monenlaiselle teolliselle toiminalle.

Hyötyvirta-alueella on rakennettavissa olevaa vapaata tonttimaata noin 33 ha. Tonttijaot tehdään tarpeen mukaan, joten jokaisen toimijan tarpeisiin on määriteltävissä juuri oikean kokoinen tontti. Alueen asemakaava mahdollistaa kaikenlaisen teollisen- ja varastointitoiminnan. Alueelle voidaan sijoittaa myös jätteitä käsitteleviä ja hyödyntäviä laitoksia. Kunnallistekniikka Hyötyvirta-alueella on valmiina.
Uusien toimijoiden on helppo sijoittua alueelle, jossa toimii jo monipuolinen ympäristöliiketoimintaa harjoittavien yritysten verkosto. Alueella toimivien yritysten ja yhteisöjen Hyötyvirta ry:n tavoitteena on tuoda yhteen yritysten tarpeita ja pyrkiä löytämän niihin ratkaisuja yhteistyön avulla.

Matkakeskus – mahdollisuuksien asemanseutu

Matkakeskusalueen ja Kouvolan keskustan kartta.Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa Kouvolan asemanseudun merkittävän kehittämisen nykyistä monipuolisempaan, viihtyisämpään ja kaupunkikuvallisesti korkealuokkaisempaan suuntaan.

Nykyisen kaukoliikenteen bussiterminaalin ja pysäköintialueen paikalle on mahdollista kehittää esimerkiksi kaupallisia palveluita, toimistoja, hotellitoimintaa tai monitoimiareena-tyyppistä toimintaa. Myös alueen nykyisten rakennusten kehittäminen ja saneeraus on mahdollista. Linja-autoterminaalille on varattu sijainti nykyisen matkakeskuksen itäpuolelle.

Matkakeskuksen keskustatoimintojen korttelialueella on 36 000 k-m² rakennusoikeutta.

Tutustu Matkakeskuksen ja keskusta-alueen kehittämissuunnitelmiin

Savontalo – vaikka datakeskuksen paikka

Savontalon alue sijaitsee keskustan välittämässä läheisyydessä alle 3 km:n päässä Kouvolan Matkakeskukselta. Koko alueen pinta-ala on noin 27 ha ja siitä yli 20 ha on kaavoitettu teollisuus- ja varastointitoimintaan. Savontalon alueelle pääsee rakentamaan heti. Savontalon alueelta on erinomaiset liikenneyhteydet VT15:lle ja sitä kautta VT6 ja VT12 suuntiin. Savontalon alue soveltuu erinomaisesti esimerkiksi datakeskus- tai muuhun energiaintensiiviseen toimintaan. Alueen sähköteho voi olla heti 10 MV ja se on nostettavissa aina 250 MV asti.

Voikkaa – valmista tilaa tehdasmiljöössä ja teollisuustontteja

Valmiita toimitiloja etsivälle Kymijoen rannalla UPM:n entisen paperitehtaan tilat Voikkaalla ovat monipuolinen mahdollisuus. Valmista rakennuskantaa alueella on noin 100 000 m².

Voikkaan yritysalueella on tiloja, jotka soveltuvat teolliseen tuotantotoimintaan tarvittiin sitten tuhansia neliöitä tai vaikka vain yksi työhuone. Voikkaan yritysalueelta löytyy myös tiloja erikoistarpeisiin, kuten pitkää teollisuustilaa, korkeaa hallitilaa tai pinta-alaltaan erittäin suurta hallitilaa. Pinta-alaltaan noin 60 hehtaarin alueella on mahdollisuus myös greenfield -toteutuksiin. Voikkaan yritysalueella toimii tällä hetkellä noin 30 yritystä.

Tutustu Voikkaan yritysalueeseen

Voikkaan vapaat teollisuustontit ovat heti rakennettavissa

Voikkaan yritysalueen välittömässä läheisyydessä on vapaana joitakin teollisuustontteja. Voikkaan vapaiden tonttien koot vaihtelevat 1 000 m²:stä yli 2 ha asti.

Myllykoski ja Ummeljoki – valmista infraa teollisuuden tarpeisiin

Myllykosken yritysalueen vahvuutena on raskaan teollisuuden vaatimukset täyttävä valmis infra. Entisen paperitehtaan alueella on muun muassa kaasukattila, höyryturbiini ja mahdollisuus rautatieyhteyteen. Myllykosken tehdasalueen infrastruktuurin vuoksi alue on ihanteellinen ympäristö esimerkiksi biotalouden keskittymälle.

Olemassa olevien rakennusten lisäksi Myllykosken 100 hehtaarin laajuisella yritysalueella on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat Myllykosken palvelut.

Tutustu Myllykosken yritysalueeseen 

Jokela – lisää mahdollisuuksia perinteiselle teollisuusalueelle

Jokelan teollisuusalue VT15 varrella Valkealassa tarjoaa monipuolisen ympäristön, jossa naapureina on hyvin erilaisia toimijoita. Jokelan teollisuusalueen asemakaava ajanmukaistetaan vuonna 2023 ja samalla alueelle kaavoitetaan lisää tontteja.

Koria – tilaa laajoihinkin tarpeisiin

Korian Eskolanpelto sijaitsee Koria taajaman välittömässä läheisyydessä. Eskolanpelto tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön paljon tilaa vaativaan toimintaan.

Tällä hetkellä asemakaavoitetun alueen koko on noin 14 ha ja tehokkuusluku e=0,4. Eskolanpellon alueen asemakaavaa laajennetaan niin, että Eskolanpelto voi tulevaisuudessa tarjota jopa 30 ha yhtenäistä aluetta teollisuuskäyttöön.

 

Ota yhteyttä – etsitään tarpeitanne vastaava toimipaikka yhdessä!

Turunen Aleksandra

Yhteyspäällikkö
Sijoittuminen, kansainvälistyminen
Elintarvikesektori
+358 20 615 8140
aleksandra.turunen@kinno.fi

Sanna Kauppi

Kauppi Sanna

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
+358 20 615 7284
sanna.kauppi@kinno.fi

Scroll to top