Railgate Finland, Kouvola - China Express

16.10.2018

Kazakstanin ja Suomen välisen raideliikenneyhteistyön tiivistäminen

Kouvola-Xi’an-Kouvola välistä konttijunaliikennettä ovat noin vuoden ajan yhdessä hoitaneet ja operoineet Kazakstanin rautatiet KTZ Express, Kouvola Innovation Oy sekä Unytrade Oy ja Kouvola Cargo Handling Oy.  

Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin ja toiminta on vakiintunut niin, että konttijuna kulkee kerran viikossa Kouvolasta ja Xianista molempiin suuntiin.

Raideliikenneyhteistyön tärkeyttä korostaa Kazakstanin presidentti Nursultan Nazarbajevin osallistuminen yhteistyön tiivistämistä koskevan sopimuksen allekirjoitustilaisuuteen.

Helsingissä 16.10.2018 allekirjoitettavassa sopimuksessa Kazakstanin Rautatiet, KTZ Express, Kouvola Innovation Oy ja Unytrade Oy muodostavat yhteistyöryhmittymän, joka edesauttaa Kazakstanin ja Pohjoismaiden välistä rautateitse tapahtuvaa tavarakuljetusta.  

Osapuolet haluavat syventää yhteistyötään ja kehittää yhdessä rautatieliikennettä Kazakstanin ja Suomen välillä. Raideliikenneyhteistyötä tiivistetään myös muualle Pohjoismaihin, aluksi Haaparantaan ja Narvikin satamaan, jotka ovat tukemassa Kiinan ja Kazakstanin yhteyksien kehitystä. Lisäksi Kiinan ja EU:n välisten reittien jatkokehitys on yhteistyön aiheena osapuolten välillä.

Päämääränä on kasvattaa rautatiekuljetusmääriä edellä mainittujen maiden välillä. Osapuolet sitoutuvat markkinoimaan ja edesauttamaan liikenteen kehittämistä, kukin omassa maassaan ja toimimaan omassa maassa toistensa edustajina.

Ensimmäinen sahatavaratoimijoiden yhteisjuna lähtee Kouvolasta Xi’aniin 17.10.2018

Kouvolasta lähtee keskiviikkona 17.10.2018 ensimmäinen usean sahatavaratoimijan yhteisjuna Kiinan Xi’aniin. Junassa on yhteensä 41 x 40’ konttia, joissa on sahatavaraa usealta eri sahateollisuuden toimijalta. Junan pituus on n. 800 m. Sahatavaratoimijoiden yhteisjuna mahdollistaa myös pienempien sahojen, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta junakuljetuksesta, mukaantulon Kouvola-Xi’an junareitille. Osa konteista on lastattu suoraan sahoilla ja osa on kontitettu Kouvola Cargo Handlingin toimesta Kouvolassa.

Junan kuljetusaika Kouvolasta Xi’aniin on 14 päivää ja juna kulkee reittiä Kouvola (FI)-Kanisay (RU)-Dostyk (KZ)/Alashankou (CN)->Xi'an (CN). Junan määräasema Xi’an on optimaalinen usealle Kiinan sisämassa sijaitsevalle sahateollisuuden asiakkaalle. Xi’anissa on myös mahdollista varastoida sahatavaraa vapaa-alueella tullaamattomana. Nopealle konttijunalle on sahateollisuudessa kysyntää: uusia sahatavarajunia on jo sovittu lähteväksi Kouvolasta marras- ja joulukuussa.

 

 

8.6.2018

Railgate Finlandia ja North Eurasia Growth Platformia promottiin suuryrityksille

Kouvolan ja Xi´anin kaupungit sekä niiden elinkeinoyhtiöt Kouvola Innovation Oy ja Xi’an International Trade and Logistics (ITL) Park lanseerasivat Pohjoisen Euraasian kasvualustan ja käynnistävät samalla reittiyhteyden yhteismarkkinoinnin.
"Kyseessä on Kouvolan ja Xi´anin välistä säännöllistä konttijunayhteyttä hyödyntävä Eurooppa-Aasia kasvualusta Kouvolaan ja Xi´aniin sijoittuville teollisuuden ja kaupan yrityksille", Kouvola Innovation Oy:n toimitusjohtaja Martti Husu sanoo.

Kouvolan kaupunki houkuttelee omalta osaltaan Kiinassa tuotettujen tavaroiden Pohjois-Euroopan jakeluvarastoja, loppukokoonpanotehtaita ja Kiinaan suuntautuvaa vientiä tukevia logistiikkapalveluyrityksiä sijoittumaan Kouvolaan.
"Rautatiekaupunki Kouvola on sitoutunut laajentamaan logistiikka-aluettaan ja on varannut siihen 300 hehtaaria maata tulevia kehittämistoimia varten. Tuleva alue mahdollistaa yli kilometrin pituisten junien lastauksen", kertoo kaupunginjohtaja Marita Toikka.

Helsingissä järjestetyssä reitin markkinointitilaisuudessa 8.6.2018 solmittiin yhteistyösopimuksia reitin laajentamiseksi Ruotsiin ja Norjaan. Lisäksi teollisuus- ja kaupanalan yritykset kävivät omia neuvottelujaan Kouvolan ja Xi’anin edustajien sekä konttijunareitin operaattorin KTZ Expressin ja Kouvola Cargo Handling Oy:n edustajien kanssa. Tilaisuuteen osallistui kansainvälistä kauppaa tekevien yritysten edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Kiinasta.

 

Video Kouvola-Xian konttijunayhteydestä kansainväliseen markkinointiin.

 

Railgate Finland Kouvola-Xi'an konttijunayhteys avattiin 10.11.2017

Säännöllinen konttijunayhteys Kouvolasta Kiinan Xi'aniin, Railgate Finland, Kouvola – China Express, käynnistyi 10.11.2017. Ensimmäinen rahtijuna kuljetti Aasiaan sahatavaraa ja asiakkaana oli muun muassa Oy Kuehne+Nagel Ltd. Uusi kuljetuskäytävä, "moderni silkkitie",  on merirahtia paljon nopeampi ja hyvin kilpailukykyinen muiden Euroopasta Aasiaan kulkevien reittien kanssa.

Video Railgate Finland Kouvola-China Express avajaisista 10.11.2017

Operaattori reitillä on KTZ Express eli Kazakstanin rautatieyhtiö, jonka Suomen edustaja Unytrade Oy tekee yhteistyötä Kouvola Cargo Handling Oy:n kanssa. 

Uusi junayhteys tuo rautatiekuljetuksiin kustannustehokkuutta ja kilpailuetua, kun junakuljetukset Kiinan ja muun Euroopan välillä potevat jatkuvaa konttipulaa. Kouvolan yhteys myös lyhentää tavanomaista reittiä noin  2000 kilometrillä. Kun vielä raideleveys Suomessa on sama kuin Venäjällä, ei aikaa vieviä uusintalastauksia näin ollen tarvita reitillä kuin yksi.

Uusi itäinen kuljetuskäytävä avaa liiketoimintamahdollisuuksia sellaisille tuotannon aloille, joille lentorahti on ollut tähän asti liian kallis ja merikuljetus liian hidas. Se mahdollistaa nopeammat rahtiyhteydet Euroopan ja Pohjoismaiden sekä paitsi Kiinan myös Japanin, Australian ja Etelä-Korean välillä. Nopeutensa ansiosta yhteys tekee mahdolliseksi myös kylmä- ja sesonkituotteiden viennin ja tuonnin.

Kouvola Innovation Oy ja Kouvolan kaupunki ovat työskennelleet uuden kuljetuskäytävän toteutumiseksi vuodesta 2013 lähtien, yhteistyössä paikallisten ja kansainvälisten yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa. 

***

Kouvola on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen logistinen keskus. Itse asiassa Kouvola on EU:n ainoa suomalainen liikenteellisen ydinverkon rautateiden terminaalikeskus.

Kyseinen TEN-T-verkko (Trans European Network) kattaa kaikki liikennemuodot: lento-, meri-, raide- ja tieliikenteen sekä niihin liittyvät satamat, lentoasemat, terminaalit ja rajanylityspaikat. Kouvolan asema rautatielogistiikan osaamis- ja toimintakeskittymänä nojaa osaltaan myös sen erityisen vahvaan rooliin Kaukoidän ja Pohjois-Euroopan toimitusketjujen verkostoissa.

Lisäksi seudulla on rautatiealan koulutusta, joka luo edellytyksiä tulevaisuuden kehitykselle.

 

Suomen suurin

Kouvolan logistiikkahubin ankkurina toimii Suomen suurin tavaraliikenteen järjestelyratapiha; tästä syystä seudulla on useita kuljetus- ja huolinta-alan yrityksiä, joiden toiminnan pääpaino on rautatieliikenteessä.

Palvelutarjonta rautatielogistiikassa kattaa mm. metsäteollisuuden paperikuljetukset, lasilogistiikan, raaka-ainelogistiikan sekä yksityiset rautatiekuljetukset ja huolinnan.

Kouvolan logistiikkahub:

  • logistiikan, kaupan ja teollisuuden tarpeisiin soveltuva alue, jossa 230 ha rakennettua alaa
  • rautateiden solmukohta; logistiikkahubiin kytkeytyvä osaaminen ja palvelut
  • eri kuljetusmuodot ovat yhteensopivia
  • pistoraiteita n. 10 km
  • raidetta n. 100 km
  • yrityksiä logistiikka-alueella n. 90
  • 200 logistiikka-alan yritystä koko seudulla
  • 1 700 alan työntekijää

 

 

 

Yhteystiedot: