Yhteistyöllä lisäarvoa ruokaketjuille – Elintarvikeyritysten aktivointi Kaakkois-Suomessa

Hankkeen tavoitteena on aktivoida, osallistaa ja sitouttaa Kaakkois-Suomen elintarvikealan yritykset sekä muut toimijat ja kumppanit tavoitteelliseen yhteistyöhön elintarvikealan kehittämiseksi.

Hankkeessa luodaan yhteistyöryhmiä Kaakkois-Suomen elintarvikealaa kehittämään, määritellään tavoitteet ja toimintasuunnitelmat ja käynnistetään suunnitelmien pohjalta mm. yritysryhmähankkeita tavoitteiden toteuttamiseksi. Yrityksiä aktivoidaan yritysryhmien muodostamiseen ja hyödyntämään yhteistyöhön saatavilla olevia rahoituksia.

Hankkeelle on määritelty alustavia aihepiirejä, joihin liittyen yhteistyötä ja työryhmiä kehitetään. Näitä ovat esimerkiksi uudet markkinat, vienti, ruokamatkailu, lähiruuan markkinoiden laajentaminen ja biotalous elintarvikealalla. Tavoitteena on, että osallistumalla itselleen hyödyllisten tavoitteiden ja toiminnan määrittelyyn toimijat sitoutuvat myös jatkotyöhön, jolla tavoitteisiin päästään.

Hankkeen päätoteuttaja on Kouvola Innovation Oy ja osatoteuttaja ProAgria Etelä-Suomi ry. 

 

Toteutusaika: 1.8.2016-31.1.2018
Rahoittajat: Päärahoittaja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (koordinointi: Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

 

 

Kiinnostaako hyönteisala? Tutustu 22.5.2017 pidetyn Hyönteisalan toimijaksi Kaakkois-Suomeen? -työpajan materiaaleihin täällä.

 

 

Lisätietoja: