Yhdessä enemmän - kestävää kilpailukykyä luontomatkailun liiketoimintaan

Kymenlaaksossa ja Etelä-Savon lounaisosassa on vetovoimaisia luonto- ja kulttuurikohteita, kärkinä Repoveden kansallispuisto lähiympäristöineen ja Kymijoki. Palvelutarjonta alueella on vielä vähäistä suhteessa kysyntään, joka on vahvassa kasvussa niin kotimaisen kuin kansainvälisenkin asiakaskunnan taholta. Kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi alueelle tarvitaan lisää laadukkaita ja vetovoimaisia matkailupalvelutuotteita.

Hankkeessa rakennetaan uusia kumppanuuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja luodaan uusia tuotteita palvelutarjonnan teemapohjaisuutta, ympärivuotisuutta, laatua ja vetovoimaa tukemaan. Uusilla toimintamalleilla parannetaan palvelutarjonnan saavutettavuutta. Verkostoitumisen avulla saavutetaan yhteistä näkyvyyttä ulospäin.

 

Toteutusaika: 1.10.2015-30.6.2018
Rahoittajat: Päärahoittaja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto
Muuta: Kumppaneina Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy ja Metsähallitus

 

Lisätietoja: