YES Kouvola

Yrittäjämäinen asenne edistää nuorten kilpailukykyä tulevaisuuden työelämässä. YES Kouvolan tavoitteena on yrittäjyyskasvatuksen edistäminen. Resurssikeskus toimii linkkinä koulujen ja yrityselämän välillä ja pyrkii vahvistamaan ja lisäämään yrittäjyyskasvatukseen liittyvää osaamista ja yhteistyötä.

YES Kouvola tarjoaa yrittäjäkasvatukseen palveluja opetushenkilöstölle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle ja toimii koulutuksen kentässä tapahtumien ja koulutuksien järjestäjänä, koulu-yritysyhteistyön verkottajana ja tukena. YES välittää ja luo tietoa, työvälineitä ja kontakteja yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen. Vuosina 2015-2016 YES on aktiivisesti mukana opetussuunnitelmien uudistustyössä laaja-alaisen oppimiskokonaisuuden L 6 (Työelämätaidot ja yrittäjyys) suunnittelussa koulujen apuna.

Katso kouvola.yesverkosto.fi -sivusto.

 

Lisätietoja: