SmartLog

SmartLog-hankeessa keskeistä on tavaravirran ja informaation uudenlainen tietohallinto. Hankkeessa käytetään blockchain-teknologiaa (tätä käyttää mm. bittiraha Bitcoin), jonka avulla eri sidosryhmien omat tiedonhallintajärjestelmät pyritään saamaan kommunikoimaan keskenään. Tämä taas mahdollistaa manuaalisen työn minimoinnin järjestelmien välillä.

Hanke luo mahdollisuuden optimoida tavarakuljetuksia kehitteillä olevan uudenlaisen logistiikka-alalle soveltuvan Internet of Things –pohjaisen IT-ratkaisun avulla, joka parantaa tavaravirtojen sujuvuutta ja täsmällisyyttä sekä lyhentää toimitusaikoja ja alentaa operatiivisia kustannuksia. Lisäksi myös tiedonkulku sekä nopeutuu että muuttuu läpinäkyvämmäksi. Tavarakuljetuksista pyritään luomaan entistä enemmän itseohjautuvia. 

Hankkeessa myös mitataan sovelluksen tuomat hyödyt (esim. toimitusaikojen sekä operatiivisten kustannusten muutokset). Mittaus suoritetaan kahdella TEN-T-ydinverkon kuljetuskorridorilla, jotka ovat Scandinavian – Mediterranean sekä North Sea – Baltic -ydinkuljetuskorridorit.

Hankkeessa ovat mukana Suomi (Kouvola Innovation Oy), Viro (Sensei LCC, Tallinn University of Technology ja Valga County Development Agency), Latvia (Transport and Telecommunication Institute) ja Ruotsi (Region Örebro County). Hanke rahoitetaan osittain Interreg Central Baltic –rahoituslähteestä.

 

Toteutusaika: 1.9.2016-31.8.2019 
Rahoittajat: Interreg Central Baltic, Varsinais-Suomen liitto

 

 

Lisää SmartLog -projektista.