Resurssitehokkaat teolliset symbioosit

Sivuvirrat halutaan pois marginaalista. Kun teollisia symbiooseja hyödynnetään tehokkaasti, yritykset voivat päästä eroon ylimääräisistä materiaaleistaan, löytää käyttämättömiä raaka-ainelähteitä, hyödyntää vajaakäytössä olevia tuotantotiloja ja tehostaa toimintaansa. Kinno toimii alueellisena organisaattorina kansallisessa Teolliset symbioosit -ohjelmassa (Finnish Industrial Symbiosis System – FISS), jota koordinoi Motiva. Tässä roolissa Kinno on yhteistyössä Kouvolan seudun yritysten kanssa kehittänyt vuodesta 2014 alueellista resurssitehokkuuspalvelumallia. Muun muassa yritystyöpajoissa Kinno on saattanut yhteen resurssien tarjoajat, hyödyntäjät ja palveluntuottajat. 

Nyt resurssitehokkuus ja sen palvelumalli ulotetaan kattamaan myös energiavirrat. Resurssitehokkaat teolliset symbioosit -hankkeessa (RTS) mukana oleva Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu kartoittaa energiavirtoja ja niiden hyödyntämismahdollisuuksia. Tavoitteena on edistää vähähiilisten ja ilmastovaikutuksia vähentävien toimintamallien ja ratkaisujen syntymistä ja käyttöönottoa. RTS-hankkeessa tuetaan yritysten kykyä tunnistaa vähähiilisen liiketoiminnan kasvupotentiaali. 

 

Toteutusaika: 1.5.2016-31.10.2018
Rahoittajat: Päärahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto, jota koordinoi Uudenmaan liitto
Muuta: partnerina Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Motiva

 

 

Näkökulmia aiheeseen:

Resurssitehokkuudesta nostetta
Jätebisnes murroksessa
Lue myös tämä: Case Kaslink

 

Hukkaresurssit hyötykäyttöön -työpaja 23.3.2017, alustukset:

Materiaalikatselmustoiminta, Henrik Österlund, Motiva 
Sivuvirroista ja hukasta arvoa - Esimerkkejä ja uusia mahdollisuuksia, Inka Orko, VTT

KIERTOTALOUSTARINOITA KOUVOLASTA 2017:
Palvelutalo päivitti enegiataseensa. Case Elimäen Puustelli Ry
Ruoko rakennusmateriaalina - rannasta rakennuksiin
Suomen ensimmäinen päiväkotibussi vie lapset luontoon
Verkoston voimaa. Viiraamo HUB Kouvola
NERO - uudet energiatehokkaammat puurakennukset Pohjolan ilmasto-olosuhteissa
Energiaa omalta sahalta
Kaikki kiertoon! Stora Enso
 

 

 

Lisätietoja: