Railgate Finland - China Express

Kouvolan ja Kiinan Xi'anin välillä avautunut kuljetuskäytävä luo mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle. Railgate Finland - China Express -hankkeessa tuotteistetaan Kouvolan kaupungin sijoittumismarkkinointi eli yrityksille markkinoitavat, Kouvolassa sijaitsevat toimitilat, tontit ja olemassa oleva palvelutarjonta. Ennakoiden ja tulevia trendejä haistellen kyetään tarjoamaan yrityksille lisäarvoa tuottava sijoittumisympäristö, jossa on huomioitu esimerkiksi älylogistiikkaan ja turvallisuuteen liittyvät mahdollisuudet. Lähtökohtana on edelläkävijyys ja kokonaistarjonta, mitä muualla ei pystytä tarjoamaan.

Kuljetuskäytävän myötä Kouvolan Kiina-yhteydet vahvistuvat ja syntyy uudenlaista yhteistyötä. On luonnollista, että tämä tarjoaa myös Kouvolan muille strategisille avaintoimialoille, kuten matkailuelinkeinolle, mahdollisuuksia tavoittaa uusia kohderyhmiä. Kokonaisuutena voidaan vahvistaa Suomi- ja Kouvola-mielikuvia. Tämä luo lisäarvoa myös investointien houkuttelemiseen.

Hankkeen tuloksena syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja uusia yhteistyömuotoja. Kouvolan tarjonta laajenee ja sitä kautta myös Kouvolan vetovoimaisuus kasvaa.

 

Toteutusaika: 1.2.2018 - 31.1.2020
Rahoittajat: Uudenmaan liitto, Kouvolan kaupunki