Puurakentamisen osaamispääoman vahvistaminen koulutusyhteistyöllä

Tavoitteena on TEM:n, Etelä-Suomen ja Kymenlaakson kehittämisen kärjeksi tunnistetun biotalouden ja sen osana puurakentamisen, vertikaalisen tutkimus-, osaamis-, innovaatio- ja koulutuskeskittymän kehittäminen. Suomen rakennerahasto-ohjelmassa on tunnistettu merkittävää kasvupotentiaalia puurakentamisessa; koulutuskeskittymän tavoitteena on vahvistaa kasvualan kilpailukykyä ja edistää vähähiilistä taloutta.

Kilpailukykyä tuetaan tuottamalla yritysten käyttöön uutta osaamista kaikilta koulutustasoilta. Uudessa osaamiskeskittymässä eri koulutusasteet toimivat hallitusti yhteistyössä siten, että puurakentamisen koulutusketju muodostaa Suomessa ainutlaatuisen kokonaisuuden ja tuottaa parhaita ammattilaisia yrityksille sekä kotimaahan että soveltuvin osin vientimarkkinoille.

Hankkeessa laaditaan koulutuksen tiekartta yhteistyössä Aallon, Xamkin ja KSAO:n kanssa. Tiekartalla vahvistetaan eri osapuolien sekä oppilaitosten roolit ja yhteistyö puurakentamisen koulutuksessa.

Hankeyhteenliittymä selvittää ja arvioi suunnittelijoiden, rakennuttajien, rakentajien ja kiinteistöalan toimijoiden kanssa alan tutkimus- kehitys- ja koulutustarpeita. Arvioidaan saksalaisen puurakentamisen eri koulutustasot yhdistävän oppisopimuskoulutusmallin soveltuvuutta sekä testaamista suomalaisessa ympäristössä.

Käynnistetään tiekartan mukainen koulutusyhteistyö. Rakennerahasto-ohjelman horisontaaliset periaatteet huomioidaan kaikilla koulutustasoilla esim. viestinnässä, ammatti- ja kurssinimikkeissä.

 

Toteutusaika: 1.5.2016-30.4.2018
Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto
Toteuttajat: Kouvola Innovation Oy, Aalto-yliopisto, Xamk, KSAO

 

 

Katso video: Aktiivisuus kannattaa. Työssäoppimisesta suoraan rakennukselle.

****

KOUVOLALAISTA OSAAMISTA VUODELLE 2018 -JO VUONNA 2017

Kouvola Innovation Oy jatkaa EU:n viitoittamaa ja ympäristöministeriön paaluttamaa polkua kohti energiatehokkaampaa ja vähemmän ympäristöä kuormittavaa rakentamista ja elämistä. Teemaa koskien käynnistyy syksyllä 2017 Kinnon vetämänä yhteispohjoismainen projekti NERO. Nero keskittyy mm. puurakennusten energia- ja kustannustehokkuuden parantamiseen sekä demonstrointiin eri maissa toteutettavien kohteiden avulla.

Uusissa suomalaisissa koulutiloissa opetus jakautuu erikokoisiin ja tyyppisiin, erilaisille ryhmille soveltuviin oppimisympäristöihin, jotka ovat joustavasti tarpeen mukaan muuttuvia. Tilat, pinnat ja ympäristöt toimivat kaikki oppimisen välineinä.

Espoon kaupungin tilakeskus kilpailutti Niipperin koulun loppuvuodesta 2016 ja Elementit-E Oy:n tehtaalla Kouvolan Teholassa koulua ryhdyttiin rakentamaan huhtikuussa 2017. Koulujen alkaessa elokuussa 3 045 m2 koulu 350 oppilaalle ja henkilökunnalle oli valmis. Tämän koulun suunnitteluun ja toteutukseen ”avaimet käteen” -periaatteella, osallistui 120 kouvolalaista ammattilaista useasta eri yrityksestä.

Niipperin koulu täyttää jo nyt vuonna 2018 voimaantulevan julkisten rakennusten lähes nollaenergialainsäädännön vaatimukset. Kiitos osaajille! 

 

Katso Niipperin koulun esite.

 

****

 

AALTO – YLIOPISTON KEVÄÄN 2017 PROJEKTIKURSSIN KOUVOLALAISSATOA

Aalto-yliopiston kevään ARTS - ENG projektikurssilla Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun sekä Insinööritieteiden korkeakoulun opintojensa alkuvaiheessa olevat opiskelijat toteuttavat pienryhmissä projekteja edustamiltaan aihealueilta.

Kurssin tavoitteena on opettaa eri alojen opiskelijat toimimaan ryhmässä sekä soveltamaan projektihallinnan ja ryhmätyöskentelyn menetelmiä. Tänä keväänä projektikurssi oli jaettu kolmeen teemakokonaisuuteen. Arkkitehtuurin ja Rakennustekniikan opiskelijoille tarkoitetun osion teemana oli: ”Toiminnallinen rakennus tai rakenne”. Tämän teeman valitsi 19 ryhmää, joille annetut tehtävät koostuivat konkreettisista suunnitteluun tulevista tai kehittelyn alla olevista rakennuskohteista kolmella eri paikkakunnalla.

Seitsemän kohteista valittiin Kouvolasta pohjautuen kaupungin ja yliopiston hyvään yhteistyöhön ja solmittuun yhteistyösopimukseen vuodelta 2013.

Kouvola Innovation Oy:n puolelta projektiaiheiden etsimiseen, esittelyyn ja opiskelijahaastatteluihin olivat Kinnon pyynnöstä sitoutuneet Kouvolan kaupungin kaavoitusarkkitehti Kaisa Niilo-Rämä sekä projektipäällikkö Sanna Kauppi. Aallosta kurssin vastuuopettajana toimi yliopisto-opettaja Lauri Salokangas.

Projektikurssin päätöstilaisuudessa 18.5 palkittiin taiteellisista ansioista yleisön suosikkina projektityö nimeltään: ”Kuusantorni”, joka on suunnitelmaidea Kuusaanlammen Sääksniemeen suunnitellulle ulkoilupolun varrelle sijoitettavasta puisesta, n. 17 m korkeasta näkötornista.

Teknisistä ansioistaan palkittiin projekti: ”Kaunis kaari”, joka on vaativaan rakennuspaikkaan ideoitu innovatiivinen puinen kevyen liikenteen silta neliraiteisen radan ja Rasantien yli.

                                                                                             

Kaunis kaari                                                                                                                                                      

 

 Kuusantorni   

 

Alakylän silta

 

Mediasatula

 

Silta

 

Kaarna

 


Zerohouse

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: