MESSUKOHTEENA KOKO KOUVOLA –yrittäjäyhteistyön koordinointi

Kouvolassa järjestetään kesällä 2019 Asuntomessut. Hankkeen tavoitteena on aktivoida ja tukea alueen yrittäjiä ja muita toimijoita saamaan maksimaalinen hyöty tapahtumasta.

Messukävijöille halutaan tarjota onnistunut messukokemus ja saada heidät käyttämään monipuolisesti alueen palveluja sekä pidentämään viipymää paikkakunnalla.

Hankkeella edesautetaan uusien palveluresurssien syntymistä, toteutetaan yhteismarkkinointia ja luodaan yhtenäinen Asuntomessut-ilme. Kehitetään ja testataan uudenlainen elinkeinomarkkinoinnin toimintamalli (Case Asuntomessut), jota voidaan jatkossa hyödyntää tulevissa suurtapahtumissa.

Toteutusaika: 1.4.2018-30.9.2019

Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus ja Kouvolan kaupunki
 

           

 

Lisätietoa: