Luova - Luontomatkailun vauhtiratas

Luontomatkailun vauhtiratas on Repoveden kansallispuiston ja Maailmanperintökohde Verlan lähialueelle painottuva luontomatkailun yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on lisätä yritysten valmiuksia laadukkaiden, teemapohjaisen matkailun ja kestävän kehityksen näkökulmat huomioivien palvelutuotteiden kehittämiselle, edesauttaen alueen nopeasti kasvaneisiin käyntimääriin suhteutettuna entistä tasapainoisempaa matkailutulon kasvua. Samalla pyritään turvaamaan kohdealueen vetovoimaisuus panostamalla kestävän käytön kehittämiseen ja kestävyyteen liittyvään asiakasviestintään.

Hankkeen toteuttavat hallinnoijana Kouvola Innovation Oy  ja hankekumppaneina Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen Kehitys Oy ja Metsähallitus

Toteutusaika: 01.11.2018 - 31.07.2020

Rahoittajat: Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

 

                                  

Lisätietoa: