Lähilomien väylä

Lähilomien väylä - toisiaan täydentävien matkailupalveluiden kohteuttaminen ylimaakunnallisesti hankkeen päätavoitteena on lisätä Lahden ja Kouvolan seudun maaseudun mikro- ja pk- yritysten tuotteistus- ja markkinointiosaamista sekä keskinäistä ylimaakunnallista verkottumista ja rakentaa sitä kautta uutta, maaseudun potentiaalia hyödyntävää matkailupalvelujen tarjontaa. Tavoitteena on lisäksi löytää kehiteltyjen tuotteiden avulla uusia kohderyhmiä ja uusia markkinoita.

Tavoitteena myös, että yrityskenttä oppii yhdistämään ja markkinoimaan tuotteita uudella tavalla ja lisäämään näin alueen tunnettuutta ja löydettävyyttä lähimatkailukohteena. Pitkän aikavälin tavoitteena on synnyttää merkittävää ja ympärivuotista lähimatkailun kasvua maaseudulla, joka parantaa maaseutualueiden pienten ja mikroyritysten kestävän liiketoiminnan edellytyksiä. Keskeisenä kohdemarkkinana ovat Etelä-Suomen ja Pietarin lähialueet 2,5 tunnin säteellä Päijät-Hämeestä ja Kymenlaaksosta. Uusilla mikro- ja pk-yritysten kehittelemillä tuotteilla löydetään uusia kohderyhmiä ja markkinoita ja näin vahvistetaan myös maaseutumatkailun ympärivuotisuutta. 

Hankkeen toteuttajat ovat hallinnoijana Lahden seutu - Lahti Region Oy ja osatoteuttajana Kouvola Innovation Oy.

 

Toteutusaika: 01.04.2019 - 31.12.2021

Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto