Kymenlaakson matkailun digiloikka

Kymenlaakson matkailun digiloikka on hanke, jonka tavoitteena on seudun digitaalisen markkinaosuuden kasvattaminen ja kehittäminen, alkaen asiakas- ja digitalisaatioymmärryksen kerryttämisestä erilaisten mittarien ja tutkimusten avulla. Näiden pohjalta osataan valita oikeat tavat, kanavat ja viestit, joilla nostetaan alueen digitaalista houkuttelevuutta. Lisäksi panostetaan sekä näkyvyyteen, markkinointiin että myyntiin asiakaspolut huomioiden. Hankkeessa sparrataan ja koulutetaan yrityksiä ja toimijoita erilaisten kaikille avoimien motivaatio- ja koulutustilaisuuksien avulla sekä erityishaasteisiin ja -aiheisiin keskittyvissä omatyöpajoissa.

Visit Finland on luonut matkailutoimijoiden ohjeistukseksi Suomen Digitiekartan, jonka edistämiseen tämä hanke tähtää Kymenlaakson osalta erilaisten myyynninedistämis-, myymis- ja markkinointivaihtoehtojen tutkimisella ja käyttöönotolla. XAMK on puolestaan keskustellut VF:n kanssa yhteistyöstä koskien valtakunnallisesti laaditun digiroadmapin mittariston kehittämistä. Näiden keskustelujen tuloksia hyödynnetään myös tässä hankkeessa. 

Digitaalisuuden kehittämisen lisäksi tässä projektissa vahvistetaan maakunnallista matkailuyhteistyötä. Projektin tuloksena käynnistyy maakunnallisen Advisory Boardin toiminta. Myös Kymenlaakson Matkailuparlamentti järjestetään toimijoiden yhteistyönä.

Toteutusaika 1.6.2019 - 31.12.2020

Hallinnoija: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
Osatoteuttajat: Kouvola Innovation Oy & Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy

Rahoittaja ja päärahoituslähde: Kymenlaakson liitto, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)