Kymenlaakson biotaloustoimintaympäristön kehittäminen - KYMBIO

Kymenlaaksossa on selvitetty alueen vahvuuksia ja luotu strategia (Kymenlaakson RIS3), jolla on nostettu esiin TKI-toimintaan alueellisesti kehityskelpoisimmat kärkialat.

KYMBIO-hankkeessa toimitaan Kymenlaakson RIS3-strategiaan pohjautuen ja tuetaan alueellista elinvoimaisuutta erityisesti biotalouden osalta:
• yhteistyön kehittäminen
• kestävän kasvun edistäminen
• kansainvälisyys.

Toimintaympäristöä kehitetään alueen yritysten, maakunnan, kuntien ja oppilaitostarpeiden mukaisesti bio- ja kiertotalouden alueellista vaikuttavauutta sekä kansallista että kansainvälistä
tunnettuutta kehittäen:
• jo tunnettujen ratkaisujen hyödyntäminen
• teknologian kehittäminen
• tutkimusta, osaamista ja liiketoimintaa tukevien menetelmien ja palvelujen kehittäminen
• lisäosaamisen ja uusimman kansallisen ja kansainvälisen tutkimuksen saaminen aluetoimijoiden käyttöön.

KYMBIO-hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

 

Toteutusaika: 1.1.2017 - 31.3.2019
Rahoittajat: Kymenlaakson liitto