Kokouksia Kouvolaan

Matkailussa on merkittävä potentiaali paikallistalouteen. Kokous- ja tapahtumamatkailua sekä myös muunlaista ryhmämatkailua kehittämällä on mahdollista edistää matkailun ympärivuotisuutta parhaiten ja nopeimmin. Kouvolan kilpailuetuja ovat sijainti, saavutettavuus ja luonto aktiviteetteineen.

Kokouksia Kouvolaan - uutta liiketoimintaa -projetin tehtävänä on saada Kouvolan alueelle lisää taloudellisista kasvua edistävää liiketoimintaa, hyödyntää ja kehittää saavutettavuutta, saada aikaan uusia vetovoimatekijöitä sekä kasvattaa matkailun ja palvelualojen tulo- ja työllisyysvaikutuksia. Hankkeessa luodaan seudulle uusi toimintamalli, jonka pohjalta käynnistetään ja vakiinnutetaan systemaattinen ja pitkäjänteinen tapahtumien ja kokousten haku, tuotepakettien räätälöinti, yhteismarkkinointi, myynnin organisointi ja toimialan kehittäminen. Toiminnanohjausta ja tuotehallintaa kehittämällä voidaan nopeuttaa ja tehostaa työvaiheita manuaalista työtä vähentämällä. Sähköinen kokouskäsikirja palvelee sekä asiakkaita että palveluntarjoajia. 

 

Toteutusaika: 30.10.2015 - 30.6.2017
Rahoittajat: Hämeen ELY-keskus ja Kouvolan kaupunki

 

Lue projektin loppuraportti.