KIERTO - Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa

Kuluttajien rooli kiertotaloudessa muuttuu yhä merkittävämmäksi. Se asettaa yrityksillekin haasteen; niiden on otettava aktiivisempi rooli kuluttajiin päin liiketoimintaa kehittäessään. KIERTO-hankkeessa tunnistetaan kuluttajalähtöisiä kiertotalouteen liittyviä liiketoimintaideoita, arvioidaan, kehitetään ja kokeillaan niitä yhdessä yritysten kanssa. Liiketoimintaideoita kerätään eri kuluttajaryhmiltä ja arvioidaan toteutettavuuden, skaalattavuuden ja vaikuttavuuden perusteella. Osa ideoista päätyy yritysten innovaatiotoimintaa tukevaan käytännön kokeiluun. 

KIERTO-hankkeessa myös tunnistetaan kuluttajarajapinnassa toimivia yrityksiä, jotka voisivat toimia kokeilujen mahdollistajina sekä yrityksiä, joilla on teknologiaa tai palveluita, joiden takia ne ovat kiertotaloudessa ratkaisijan roolissa. Myös opiskelijoilla on tärkeä rooli hankkeessa ideoiden jatkojalostuksessa ja käytäntöön viemisessä. 

Hanke tuottaa kuluttajille tietoa omasta roolistaan kiertotaloudessa ja tukee start-up -toimintaa Kymenlaaksossa. Kinnon partnereina hankkeessa toimivat Xamk ja Cursor Oy.

 

Toteutusaika: 1.4.2016-30.9.2017
Rahoittajat: Kymenlaakson liitto

Lisätietoja: