Kasvua Kymenlaakson matkailuinvestoinneilla

Tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli, jonka avulla Kymenlaaksoon syntyy monipuolinen ja vetovoimainen matkailun infrastruktuuri. Näin luodaan edellytykset matkailutoimialan merkittävälle kasvulle, kansainvälistymiselle sekä osaamisen kehittymiselle.

Ulkomaisten investointien saaminen edellyttää yrittäjyyteen kannustavaa liiketoimintaympäristöä, aktiivista edistämistyötä eri keinoin, ajantasaisia strategisia linjauksia sekä yritysmyönteistä kuvaa maakunnasta. Hankkeella edistetään Kymenlaakson tunnettuutta helposti saavutettavana matkailun alueena, jonne tehdyt investoinnit ovat kannattavia.

Tehdyt selvitykset, suunnitelmat ja analyysit antavat lähtökohdat tarkemmille suunnitelmille, joiden pohjalta voidaan käynnistää neuvottelut operaattoreiden ja investointitahojen kanssa. 

 

Toteutusaika: 01.09.2015 - 28.02.2017
Rahoittajat: Kymenlaakson liitto, Kouvolan kaupunki