Kansainvälisen Moottoriurheilutapahtuman Järjestäminen

Kouvola Innovation Oy on partnerina Lahden seutu - Lahti Region Oy:n Kansainvälisen Moottoriurheilutapahtuman Järjestäminen -hankkeessa.

Kansainvälisen Moottoriurheilutapahtuman Järjestäminen - pilottina Iitin KymiRing ja MotoGP-tapahtuma -hankkeen toteutusaika: 18.12.2017-31.5.2019. 

Hanke toteuttaa Kouvolan matkailun master plan ja investointistrategiaa 2025, jossa kasvutavoitteeksi on asetettu matkailutulon 1,5-kertaistaminen Kymenlaaksossa sekä Päijät-Hämeen matkailun kehittämisvisiota 2025, jossa Päijät-Häme on uudistuva ja kansainvälisesti kilpailukykyinen matkailun ja tapahtumien osaaja, sekä matkailu- ja tapahtuma-ala on seudulle tärkeä talouden ja kasvun veturi, joka tuottaa kestävää hyvinvointia asukkailleen. 
 

Kohderyhmä:
KymiRingin MotoGp-ekosysteemiin kuuluvat toimijat Kymenlaaksossa ja Päijät-Hämeessä, jotka tunnistetaan esiselvityksessä. Esiselvityksessä pyritään valmistautumaan suurtapahtumaantapahtumavaikuttavuuden ja elinkeinojen näkökulmasta. Tässä hyödynnetään muun muassa olemassa olevia kansainvälisten tapahtumien vaikuttavuuden selvittämiseen tähtääviä työkaluja ja selvityksiä.

 

Tavoitteet ja toimenpiteet:
Tavoitteena on löytää vastaus kysymykseen: mitä kaikkea tarvitaan, jotta saadaan Moto GP-tapahtumasta mahdollisimman suuri hyöty seudun yrityksille, matkailulle sekä elinkeinoelämälle? 
Lyhyen esiselvityshankkeen tavoitteena on selvittää mitkä toimijat kuuluvat Moto GP-ekosysteemiin ja mitkä ovat toimijoiden roolit.

 

Lisätietoa: