Harvinaisten maametallien talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista

Tietoyhteiskuntamme ylläpitäminen ja kehittäminen ei olisi mahdollista ilman harvinaisia maametalleja ja siksi niiden saatavuuden varmistaminen etenkin kierrättämällä on tärkeää.

Hankkeen tavoitteena on kehittää uusia vähähiilisiä harvinaisten maametallien talteenottoratkaisuja sivuvirroista kuten elektroniikkaromu, kuonat, tuhkat ja lietteet sekä tutkia kehitettyjen menetelmien tehokkuutta sekä taloudellisuutta. Lisäksi tavoitteena on mallintaa talteenoton ilmiöitä edistyneillä mallinnustekniikoilla ja suunnitella pilotointi. Hankkeen aikana luodaan myös kattava verkosto, jonka tarkoituksena on edistää metallien kierrätystä Kaakkois-Suomen alueella.

Hanke toteutetaan LUT-yliopiston, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Kouvola Innovationin yhteistyönä. Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Karjalan liitto ja Kymenlaakson liitto ovat myöntäneet hankkeelle EAKR-rahoituksen. Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana UPM, Ovako, Riikinvoima, Kaakkois-Suomen hankintarengas sekä Outotec, joista kaksi jälkimmäistä ovat myös rahoituksessa mukana.

 

Toteutusaika: 1.11.2018 - 31.10.2020
Rahoittajat: Päärahoittaja Euroopan aluekehitysrahasto (Kymenlaakson liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Karjalan liitto)