GoSmart BSR

GoSmart BSR – Älykkään erikoistumisen vahvistaminen monikansallista yhteistyötä edistäen.

GoSmart BSR on monikansallinen hanke, joka kohdistuu heikommin kehittyneiden Itämeren alueen seutujen matalaan innovaatiokapasiteettiin ja pyrkii parantamaan sitä keskinäisellä oppimisella, älykkään erikoistumisen strategioiden tuomisella pk-yritysten yhteisiin käytännön toimiin sekä ottaen käyttöön kehittyneempien alueiden parhaat käytännöt. Hanke liittyy älykkään erikoistumisen strategia (S3) -toimintamalliin ja pyrkii edistämään teollisuuden, t&k-sektorin sekä viranomaisten tehokasta yhteistyötä monikansallisella lähestymistavalla. 

 

Vaikka S3 leviää nopeasti Itämeren alueilla, strategiat eivät ole vielä tarpeeksi tehokkaita tuottamaan seuduilleen kasvua varsinkaan Itämeren alueen etelä- ja itäosissa. Tällaisia seutuja on hankkeessa mukana neljä: Podlaskie (Puola), Kaunas (Liettua), Vidzeme (Latvia) ja South/East (Eesti). Sitä vastoin hankkeen seudut Syddanmark (Tanska), Hamburg (Saksa) ja Kouvola (Suomi) ovat pidemmälle edistyneet t&k-saralla, innovoinnissa, innovaatio-vetoisissa sekä kansainvälistymisperusteisissa liiketoimintamalleissa. Molempien kaltaiset seudut hyötyisivät kuitenkin aiempaa tiiviimmästä taloudellisesta yhteistyöstä, yhteistutkimuksesta sekä t&k:n kaupallistamisesta.

Hankkeessa vertaillaan eri seutujen hyviä käytäntöjä, vaihdetaan tietoa ja kokemuksia, toteutetaan yhteisiä suunnitelmia ja toimenpiteitä sekä luodaan uusia kontakteja Itämeren alueella.

Hankkeen lopputuloksina odotetaan toimivaa ja kestävää monikansallista innovoinnin välitysjärjestelmää sekä hankeseuduilla käyttöönotettua pk-yritysten yhteistä älykkään erikoistumisen strategiaa.

 
Hanke: Älykkään erikoistumisen vahvistaminen monikansallista yhteistyötä edistäen
Lyhenne: GoSmart BSR

 

Pääpartneri: Bialystokin teknillinen yliopisto (Puola)
 
 
Partnerit:
1. Bialystok University of Technology (Puola)
2. Podlaska Regional Development Foundation (Puola)
3. Vidzeme Planning Region (Latvia)
4. Valga Town Government (Eesti)
5. Public Institution Lithuanian Innovation Centre (Liettua)
6. Kouvola Innovation Ltd (Suomi)
7. Hamburg Institute of International Economics (HWWI) (Saksa)
8. Business Aabenraa (Tanska)
 
Yhteistyö-organisaatiot:
1. Marshall’s Office of Podlaskie Voivodeship (Puola)
2. Ministry Economy, Transport and Innovation, City of Hamburg (Saksa)
3. Työ- ja ellinkeinoministeriö (TEM) (Suomi)
4. Ministry of Economy of Republic of Lithuania (Liettua)
5. Region of Southern Denmark (Tanska)
 
 
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on lisätä innovaatiotoimijoiden (yritysten, tutkimuslaitosten, viranomaisten sekä välittäjien) mahdollisuuksia käyttää älykkään erikoistumisen toimintamallia.
 
Toimenpiteet
1. Selvitetään ja analysoidaan olemassa olevat älykkään erikoistumisen, innovoinnin ja kansainvälistymisen tukitoimet ja julkiset työkalut
2. Luodaan suhteet eri seutujen S3-toimijoiden välille
3. Kehitetään monikansallinen innovaatioiden välitysjärjestelmä (TIBS)
4. Tiedotetaan hankkeen toimenpiteistä ja tuloksista sidosryhmille ja paikallistoimijoille
 
Tulokset
Monikansallinen innovaatioiden välitysjärjestelmä (TIBS)
pk-yritysten yhteinen älykkään erikoistumisen strategia hankeseuduilla
 
 
 
 
Toteutusaika: 01.10.2017 – 30.09.2020
Rahoittajat: Itämeren alueen ohjelma 2014-2020   |   Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020 
 
 
 
 
 
Lisätietoja: