Game Brewery

Suomen pelialan osaamista on kehitettävä enemmän yhteistyössä. Game Brewery -hankkeen tavoitteena on kehittää hautomo- ja kiihdyttämötoimintaa ja jakaa hyviä käytäntöjä eri kehittäjien ja sidosryhmien välillä. Hanke kartoittaa ja kontaktoi pelialan yrityksille soveltuvia kansainvälisiä ja kotimaisia julkisia ja yksityisiä rahoitusinstrumentteja ja luo viitekehyksen, jossa myös rahoitukseen liittyvä neuvonta on saatavissa yritysten käyttöön.

Hankkeen punaisena lankana on kehittää pelialan osaamista yrityslähtöisesti – huomioiden eri kehitysvaiheissa olevien yritysten ja tiimien tarpeet. Samalla markkinoidaan pelialan yhteisöä, siihen kuuluvia yrityksiä ja tiimejä sekä muita sidosryhmiä tai organisaatioita.

 

Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2017
Rahoittajat: Uudenmaan liitto

 

Lisätietoja: